Merikotka, metsät, suot ja uhanalaiset lajit säätiön apurahakohteina 2013

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus jakoi apurahoja yhteensä 61.250 euroa 24 hankkeelle. Apurahojen määrä on säätiön 50-vuotisjuhlavuoden lahjoitusten ansioista lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Pääpaino oli edellisten vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen suojelun edistämisessä.

Rafael Kuusakosken muistorahaston 12.500 euron työskentelyapurahan saivat FM Camilla Ekblad ja FM Riitta Ryömä. Camilla Ekbladin väitöstutkimus koskee merikotkan saalistusekologiaa ja Riitta Ryömän metsien ennallistamishakkuiden ja -kulotusten monimuotoisuusvaikutuksia. Lisäksi Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin kahdeksan pienempää apurahaa, yhteensä 14.650 euroa.

Itämeri-rahastosta jaettiin 13.250 euroa seitsemälle hankkeelle, joista kaksi Osuuskunta Tradeka-yhtymän nimikkostipendeinä.

Säätiön Luonnonsuojelurahastosta jaettiin 3.000 euron apuraha saimaannorpan tutkimukseen ja käyttövaroista viisi apurahaa yhteissummaltaan 4.350 euroa. Saukkorahastosta jaettiin 1.000 euron apuraha mediayhtiö Susamuru Oy:n nimikkostipendinä.

Apurahahakemuksia vastaanotettiin 80, ja niiden yhteissumma oli 291.534 euroa.

Katso koko lista vuoden 2013 apurahansaajista ja hankkeista

Vuonna 1962 perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI32 1031 5001 6305 32.

Lisätiedot: