Säätiö jakoi apurahoja – tutkimukset muuttuvan elinympäristön vaikutuksista Itämeren alueen lajistoon ja ympäristökasvatus korostuivat tukikohteina

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 27 hankkeelle yhteensä 72 000 euroa. Jaettu summa on noin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö tukee vuosittain luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valtaosa tuetuista hankkeista kohdistui aikaisempien vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen lajiston ja ekosysteemien suojeluun. Tänä vuonna erityisesti uhanalaiset kalat ja linnut saivat tukea.

Itämerirahaston puolivuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahana FM Ida Hermanssonille väitöstutkimukseen, jolla selvitetään haahkoihin kohdistuvan saalistuksen vaikutuksia muuttuvassa ympäristössä. Lisäksi myönnettiin kolme muuta Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahaa.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 25 500 euroa 13 hankkeelle, Itämerirahastosta 36 500 euroa kahdeksalle hankkeelle, Luonnonsuojelurahastosta 1 500 euroa yhdelle hankkeelle ja käyttövaroista 8 500 euroa viidelle hankkeelle.

 

Lista tuetuista hankkeista

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

 • FM Ida Hermansson, Turku, väitöstutkimukseen ”Haahkoihin kohdistuvan saalistuksen vaikutukset muuttuvassa ympäristössä”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Itämerirahaston muut apurahat:

 • TaT Anna-Katriina Ilmaranta, Helsinki, lasten itämeriaiheisen verkkosivuston ”Pikku hylkeet” tuottamiseen, 2500 euroa
 • MSc Mina Kiani, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Parhaan käytännön kehittäminen kunnostettavan pienen järven sedimentin maatalouskäyttöön ”, 6250 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)
 • Ympäristöasiantuntija Sanna-Mari Kunttu, Taalintehdas, opaskirjaan Ahvenanmaan luonto- ja kulttuuripoluista, 2500 euroa
 • Luonto-Liiton Itämeri-ryhmä ja Suomen sarjakuvaseura, Helsinki, Vaikuttavaa sarjakuvaa Itämeren rannoilla -ympäristökasvatushankkeeseen, 1500 euroa
 • Musiikkipedagogi AMK Anni Paarma ja työryhmä, Lappeenranta, Metsäkonsertti Haarikossa -tapahtuman tuottamiseen, 2000 euroa
 • FM Tero Tschokkinen, Helsinki, Etelä-Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen lisääntymispaikkojen kunnostukseen ja rakentamiseen, 3000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)
 • FM Petri Vahteri, Turku, väitöstutkimukseen ”Vedenalaisen kasvillisuuden muutokset ja tulevaisuus Saaristomeren alueella”, 6250 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat:

 • DI Ari Aalto, Ivalo, vanhojen metsien lajisto- ja METSO -selvityksiin Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, 2000 euroa
 • LuK Miska Haapsalo, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään Tornionjoen meritaimenen smolttien eli vaelluspoikasten selviytymistä matuureiksi ja kutuvaellukselle takaisin jokeen, 2000 euroa
 • FM (väit.) Antti Halkka, Helsinki, väitöstutkimuksen ”Ilmastonmuutos ja Itämeren eliöstö” painatuskuluihin, 500 euroa
 • Fil.yo Aatu Heiskanen, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen ”Photo-ID Saaristomeren norppatutkimuksessa – sovelluksia kannanseurantaan”, 1000 euroa
 • FM Henri Jokinen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään Suomen rannikon kampelakannan vähentymisen syitä, 500 euroa
 • MMT Panu Kunttu, Taalintehdas, lounaissaariston pesimälinnuston kartoitukseen 46 vuotta ornitologi Pentti Linkolan toteuttaman laskennan jälkeen, 3000 euroa
 • FM Tuuli Rissanen, Vantaa, väitöstutkimukseen ”Tundrakasvillisuuden nykyiset ja historialliset säätelijät”, 1500 euroa
 • LuK Petra Saari, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Veden sameudessa tapahtuvien muutosten vaikutus haurujen levinneisyyteen kolmessa eri ilmasto- ja rehevöitymisskenaariossa”, 3000 euroa
 • Sompion Luonnonystävät ry, Sodankylä, Soklin ahot tutuiksi -kasviretken järjestämiseen, 1500 euroa
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Tuhansien järvien ja poikkeuksellisen murtoveden maa -hankkeeseen, jolla tuotetaan kansalaisille uutta tietoa tutkivan journalismin keinoin, 3000 euroa
 • Suupohjan ympäristöseura ry, Kauhajoki, Virtavesien elinympäristöt -hankkeen toiminnallisen ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen, 3000 euroa
 • Tietokirjailija, dokumentaristi Mia Takula, Susien mailla -dokumenttisarjan suunnittelu- ja käsikirjoitustyöhön, 3000 euroa
 • LuK Nita Tuomi, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Tornionjoen taimenen kutuvaelluskäyttäytymisen telemetriaseuranta”, 1500 euroa

Luonnonsuojelurahaston apuraha:

 • LuK Oona Herzog, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Muuttuvan ravintolajiston ja kilpailutilanteen vaikutus hömötiaisen ekologiaan”, 1500 euroa

Apurahat säätiön käyttövaroista:

 • Lastenkirjailija Titta Kuisma, Hartola, Liiturin metsä -luontotuntien pitämiseen Päijät-Hämeen alakouluissa, 1000 euroa
 • FM Pekka Majuri, Liminka, kartoitukseen, jolla selvitetään äärimmäisen uhanlaisen tummanyhäsurviaisen esiintymistä sekä Oulangan alueen virtavesien pohjaeläimistöä, 2500 euroa
 • BSc Clément Masse, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään ahman ekologiaa ja ravinnonkäyttöä Fennoskandiassa, 1000 euroa
 • TaM Laila Nevakivi-Huovinen, Helsinki, perhosia käsittelevän lastenkirjan kuvittamiseen, 1000 euroa
 • Dos. Juha Suonpää, Tampere, Ilveskuiskaaja -dokumenttielokuvan tuottamiseen, 3000 euroa

 

Tue hyvää työtä!

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea) ja FI59 5541 2820 0302 79 (OP) .

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa.

Säätiö jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

 

Lisätietoja

Heikki Simola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallituksen puheenjohtaja, heikki.l.k.simola(at)gmail.com, p. 050 566 0640

Tarja Ketola, Suomen Luonnonsuojelun Säätiön asiamies, tarja.ketola(at)sll.fi,
040 527 5212

Säätiön verkkosivut: http://www.luonnonsuojelunsaatio.fi

1 thought on “Säätiö jakoi apurahoja – tutkimukset muuttuvan elinympäristön vaikutuksista Itämeren alueen lajistoon ja ympäristökasvatus korostuivat tukikohteina

 1. Päivitysilmoitus: Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja – tukikohteissa korostuivat tutkimukset muuttuvan elinympäristön vaikutuksista Itämeren alueen lajistoon ja ympäristökasvatus – Suomen luonnonsuojeluliitto

Kommentointi on suljettu.