Säätiö

” Säätiö on perustettu vuonna 1962 Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton edeltäjän, jäseniltä kerätyillä lahjoitusvaroilla. 

Jokimaisema Salossa. Kuvaaja Milla Aalto.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö edistää luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan elinympäristön suojelua tutkimuksen, koulutuksen, taiteellisen ja kirjallisen toiminnan  sekä käytännön suojeluhankkeiden avulla.

Säätiö jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja. Tukikohteiden valinnassa painotamme ajankohtaisia ja suojelua tehokkaimmin edistäviä hankkeita.

Apurahoja myönnetään alan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan kolmen erityisrahaston kautta sekä yleisistä luonnon- ja ympäristönsuojelun varoista:

  • Itämeri-rahastosta jaetaan apurahoja Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojelututkimukseen, koulutukseen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan.
  • Rafael Kuusakosken muistorahaston kautta tuetaan erityisesti nuoria tutkijoita, joiden tutkimusaiheena on Itämeren linnuston, meren ekologian, ilmaston tai maisemansuojelun tutkimus. Rahastosta jaetaan apurahoja myös koulutukseen ja muihin suojeluhankkeisiin.
  • Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja Suomelle omaleimaisten lajien ja ekosysteemien suojelututkimukseen ja suojelun edistämiseen, kohteena erityisesti uhanlaiset lajit ja ekosysteemit.
  • Yleisistä luonnon- ja ympäristönsuojelun varoista tuetaan erityisrahastojen ulkopuolelle jäävää tutkimusta, koulutusta, valistusta, kirjallista ja taiteellista työtä sekä kansalaisjärjestöjen työtä.

Keräämme rahalahjoituksia sekä yrityksiltä että yksityishenkilöiltä. Näiden lahjoitusten merkitys on ratkaiseva.

Viime vuosina Säätiön jakamien apurahojen määrä on kaksinkertaistunut. Koko historiansa aikana Säätiö on jakanut apurahoina 1,13 miljoonaa euroa 565 tutkimukselle ja hankkeelle. Vuosina 2010–2022 on jaettu noin 765 000 euroa 278 tutkimukselle ja hankkeelle.

Säätiön päätöksenteosta vastaa seitsenhenkinen hallitus. Operatiivisesta toiminnasta vastaa pääsihteeri.´