Hakuohje ja lomake 2021

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahoja voi hakea 25.1.–26.3.2021.

Vuonna 2021 jaetaan yksi tai kaksi kuuden kuukauden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (12 500 euroa) ja muita pienempiä apurahoja (keskimäärin 1 000–5 000 euroa). Jaossa on yhteensä 60 000–70 000 euroa kolmesta erityisrahastosta ja käyttövaroista.

Hallitus tekee päätöksen apurahansaajista huhtikuun lopulla 2021.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa haetaan sähköisella hakulomakkeella, joka on auki vain hakuaikana. Lomake on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että työryhmille, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Lomakkeen täyttämiseen tarvitset internet-yhteyden.

  1. Jos käytössäsi on Google-tili, avaa hakulomake tästä ja lähetä mahdolliset liitteet lomakkeen yhteydessä.
  2. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, avaa hakulomake tästä ja lähetä mahdolliset liitteet lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Hakulomakkeessa on yksityiskohtaisemmat ohjeet hakemuksen täyttämiseen. Suosittelemme tutustumaan kaikkiin ohjeisiin tarkasti etukäteen.

Puolen vuoden työskentelyapurahan hakuehdot

Apuraha jaetaan Itämerirahastosta Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahana ja kohdistetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään väitöstutkimukseen.

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa nuoren väitöskirjan tekijän keskittyminen tutkimustyöhönsä puolen vuoden ajaksi muusta työstä vapaana. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa, lukuunottamatta vähäistä oman alan opetustyötä, joka kattaa enintään 15% työajasta.

Apuraha on 2 083 euroa kuukaudessa sisältäen noin 14%:n lakisääteisen eläkevakuutusmaksun ja työskentelypaikan mahdollisesti perimän yleiskustannusosuuden. Lisätietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta (www.mela.fi).

Hakijan tulee pyytää lausunto/ suositus väitöskirjan ohjaajalta ja pyytää lausunnonantajaa lähettämään suosituksensa suoraan Säätiön asiamiehelle joko sähköpostilla (sl-saatio@sll.fi) tai postitse (Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki) viimeistään 9.4.2021.

Muiden apurahojen hakuehdot

Muut apurahat on tarkoitettu tutkimuksesta/ hankkeesta aiheutuviin kuluihin, matkoihin tai alle neljän kuukauden työskentelyyn, joten ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin.

Hakijan tulee kirjoittaa hakulomakkeeseen haetun summan lisäksi käyttötarkoitus eriteltynä pääkohdittain.

Lisätiedot:

Säätiön asiamies Tarja Ketola, puh. 040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi

Uutinen 25.1.2021: Vuoden 2021 apurahat haettavana