2020

Säätiö jakoi vuonna 2020 apurahoja 27 hankkeelle yhteensä 72 000 euroa. Jaettu summa on noin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

 

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

 • FM Ida Hermansson, Turku, väitöstutkimukseen ”Haahkoihin kohdistuvan saalistuksen vaikutukset muuttuvassa ympäristössä”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

 

Itämerirahaston muut apurahat:

 • TaT Anna-Katriina Ilmaranta, Helsinki, lasten itämeriaiheisen verkkosivuston ”Pikku hylkeet” tuottamiseen, 2500 euroa
 • MSc Mina Kiani, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Parhaan käytännön kehittäminen kunnostettavan pienen järven sedimentin maatalouskäyttöön ”, 6250 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)
 • Ympäristöasiantuntija Sanna-Mari Kunttu, Taalintehdas, opaskirjaan Ahvenanmaan luonto- ja kulttuuripoluista, 2500 euroa
 • Luonto-Liiton Itämeri-ryhmä ja Suomen sarjakuvaseura, Helsinki, Vaikuttavaa sarjakuvaa Itämeren rannoilla -ympäristökasvatushankkeeseen, 1500 euroa
 • Musiikkipedagogi AMK Anni Paarma ja työryhmä, Lappeenranta, Metsäkonsertti Haarikossa -tapahtuman tuottamiseen, 2000 euroa
 • FM Tero Tschokkinen, Helsinki, Etelä-Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen lisääntymispaikkojen kunnostukseen ja rakentamiseen, 3000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)
 • FM Petri Vahteri, Turku, väitöstutkimukseen ”Vedenalaisen kasvillisuuden muutokset ja tulevaisuus Saaristomeren alueella”, 6250 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

 

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat:

 • DI Ari Aalto, Ivalo, vanhojen metsien lajisto- ja METSO -selvityksiin Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, 2000 euroa
 • LuK Miska Haapsalo, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään Tornionjoen meritaimenen smolttien eli vaelluspoikasten selviytymistä matuureiksi ja kutuvaellukselle takaisin jokeen, 2000 euroa
 • FM (väit.) Antti Halkka, Helsinki, väitöstutkimuksen ”Ilmastonmuutos ja Itämeren eliöstö” painatuskuluihin, 500 euroa
 • Fil.yo Aatu Heiskanen, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen ”Photo-ID Saaristomeren norppatutkimuksessa – sovelluksia kannanseurantaan”, 1000 euroa
 • FM Henri Jokinen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään Suomen rannikon kampelakannan vähentymisen syitä, 500 euroa
 • MMT Panu Kunttu, Taalintehdas, lounaissaariston pesimälinnuston kartoitukseen 46 vuotta ornitologi Pentti Linkolan toteuttaman laskennan jälkeen, 3000 euroa
 • FM Tuuli Rissanen, Vantaa, väitöstutkimukseen ”Tundrakasvillisuuden nykyiset ja historialliset säätelijät”, 1500 euroa
 • LuK Petra Saari, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Veden sameudessa tapahtuvien muutosten vaikutus haurujen levinneisyyteen kolmessa eri ilmasto- ja rehevöitymisskenaariossa”, 3000 euroa
 • Sompion Luonnonystävät ry, Sodankylä, Soklin ahot tutuiksi -kasviretken järjestämiseen, 1500 euroa
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Tuhansien järvien ja poikkeuksellisen murtoveden maa -hankkeeseen, jolla tuotetaan kansalaisille uutta tietoa tutkivan journalismin keinoin, 3000 euroa
 • Suupohjan ympäristöseura ry, Kauhajoki, Virtavesien elinympäristöt -hankkeen toiminnallisen ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen, 3000 euroa
 • Tietokirjailija, dokumentaristi Mia Takula, Susien mailla -dokumenttisarjan suunnittelu- ja käsikirjoitustyöhön, 3000 euroa
 • LuK Nita Tuomi, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Tornionjoen taimenen kutuvaelluskäyttäytymisen telemetriaseuranta”, 1500 euroa

 

Luonnonsuojelurahaston apuraha:

 • LuK Oona Herzog, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Muuttuvan ravintolajiston ja kilpailutilanteen vaikutus hömötiaisen ekologiaan”, 1500 euroa

 

Apurahat säätiön käyttövaroista:

 • Lastenkirjailija Titta Kuisma, Hartola, Liiturin metsä -luontotuntien pitämiseen Päijät-Hämeen alakouluissa, 1000 euroa
 • FM Pekka Majuri, Liminka, kartoitukseen, jolla selvitetään äärimmäisen uhanlaisen tummanyhäsurviaisen esiintymistä sekä Oulangan alueen virtavesien pohjaeläimistöä, 2500 euroa
 • BSc Clément Masse, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään ahman ekologiaa ja ravinnonkäyttöä Fennoskandiassa, 1000 euroa
 • TaM Laila Nevakivi-Huovinen, Helsinki, perhosia käsittelevän lastenkirjan kuvittamiseen, 1000 euroa
 • Dos. Juha Suonpää, Tampere, Ilveskuiskaaja -dokumenttielokuvan tuottamiseen, 3000 euroa