Suomi on maailman soisin valtio, ja siksi meillä on erityinen vastuu suolintujen suojelusta

Terhi Alsila tutki pro gradussaan ennallistamisen vaikutuksia vertailemalla soiden lintujen laji- ja reviirimääriä luonnontilaisten ja ennallistettujen soiden välillä sekä tilanteeseen ennen soiden ennallistamista.

Tulosten perusteella Suomen nykyinen soidensuojelu ja suojelualueiden verkosto ei riitä ylläpitämään ja turvaamaan suolintujen säilymistä tai kantojen positiivista kasvua edes luonnontilaisilla soilla.

Lue loppuun

Säätiö jakoi apurahoja – Tukea muun muassa Itämeren lohen, raakun ja hömötiaisen suojeluun sekä taide- ja julkaisuhankkeisiin

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi tänä vuonna apurahoja 23 hankkeelle yhteensä 62 500 euroa. Jaettu summa on samaa tasoa kuin vuosina 2015–2018. Edellisvuosien tapaan Itämereen liittyvät hankkeet, linnut ja muut uhanalaiset lajit sekä metsät säilyivät tärkeinä tukikohteina.

Lue loppuun