60-vuotisjuhlavuoden apurahat jaettavina


Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 24.1.–31.3.2022. Apurahoja myönnetään​ luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Tukea suunnataan erityisesti Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien ja lajien sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Lue loppuun

Hei luonnonystävä!

Lahjoituskirje_banneri_2019

Oletko suunnittelemassa aineetonta joululahjaa läheisillesi tai aikeissa ohjata työyhteisösi joulumuistamiset hyvään tarkoitukseen?

Valitsemalla säätiömme tukikohteeksi, puolustat samalla suomalaisen luonnon ja elinympäristön säilymistä rikkaana ja monimuotoisena, sekä tulevien sukupolvien oikeutta nauttia puhtaasta luonnosta.

Lue loppuun