Luontolahjani satavuotiaalle

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö on mukana valtakunnallisessa Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa, jossa kansalaiset voivat lahjoittaa rahaa luonnonsuojelualueen hankintaan. Näin osallistut kampanjaan:

  • Tee rahalahjoitus, jonka me ohjaamme luonnonsuojelualueen hankintaan. Säätiön lahjoitustilin numero on: FI 18 1555 3000 1188 45 (BIC: NDEAFIHH). Kirjoita viestikenttään ”Luontolahjani satavuotiaalle”.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö sitoutuu seuraaviin kampanjaehtoihin:

  1. Säätiö sitoutuu käyttämään kampanjan aikana saadut rahalahjoitukset luonnonsuojelualueeksi tarkoitetun metsä- tai muun luontoalueen ostoon, josta perustetaan pysyvä yksityinen suojelualue ELY-keskuksen päätöksellä.
  2. Säätiö pitää tätä kampanjaa varten kirjanpitoa / erillistä tiliä lahjoitetuista rahoista ja raportoi vuoden 2017 lopussa kampanjassa kerätystä summasta sekä kampanjan aikaan 2 kertaa, (toukokuun lopussa ja syyskuun lopussa, jotta kaikki säätiöt raportoivat yhtä aikaa).
  3. Hallintokulut saavat olla enintään 10 % kerätystä rahasummasta.
  4. Varoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
  5. Säätiö on vastuussa rahalahjoituksista ja niiden käytöstä oikeaan tarkoitukseen sekä tiedottaa alueen hankinnasta kaupanteon jälkeen.
  6. Säätiö voi lisätä omia varojaan kampanjan lahjoitussummaan ja hankkia suojelualueen vuoden 2018 aikana omalta toiminta-alueeltaan.
  7. Jos rahalahjoitusten määrä jää pieneksi, tulee eri säätiöiden keräämät summat yhdistää ja hankkia niillä yhteinen suojelualue. Jos rahamäärä jää sitenkin mitättömäksi, varat tulee ohjata osarahoitukseksi osana sopivaa suojelualuehankintaa, jonka joku mukana olevista tahoista muuten vuoden 2018 aikana suorittaa. Säätiöt sopivat asiasta keskenään.

Jos varainkeruu jatkuu vuoden 2017 loppuun asti, kauppa ja ELY-keskuksen päätös rauhoittamisesta voidaan tehdä vuoden 2018 aikana.

Luontolahjan voi antaa myös perustamalla omille mailleen yksityisen luonnonsuojelualueen. Lisätiedot kampanjasta: http://www.luontolahjani.fi/fi/osallistu