På svenska

Naturskyddsstiftelsen i Finland

Naturskyddsstiftelsen i Finland stöder forskningsarbete inom natur- och miljöskydd, samt andra aktiviteter som främjar natur- och miljövård och miljömedvetenhet i Finland. Stiftelsen grundades år 1962 med hjälp av medel som donerades av medlemmarna av Naturskyddsföreningen i Finland (föregångaren till Finlands Naturskyddsförbund; Suomen luonnonsuojeluliitto)

” Natur- och miljöskydd genom vetenskap och konst!

Retkeilijä tammimetsässä, Inkoo. Kuvaaja Milla Aalto.

Från stiftelsens dispositionsfond tilldelas stipendier för forskningsarbete som främjar natur- och miljöskydd, samt till naturnära konstnärlig och litterär verksamhet, utbildningsarbete och medborgarorganizationernas projekter och verksamhet.

Stiftelsen har två specialfonder vars syfte är att främja naturskydd och miljövård i Östersjöområdet. Rafael Kuusakoskis minnesfond grundades år 2000 och Östersjöfonden år 2003, båda med hjälp av en betydande donation som stiftelsen har fått mottaga från en privat naturvän.

Rafael Kuusakoskis minnesfond delar årligen bidrag till vetenskaplig forskning och upplysningsprojekter för skydd av fåglar och andra arter, havsekosystem samt miljö och landskap i Östersjön och dess skärgård.

Östersjöfonden främjar forskning och andra projekter för skydd och miljövård inom Östersjön och dess avrinningsområde samt medborgarorganizationernas samarbete vars syfte är att förbättra och skydda Österjöns ekologiska tillstånd.

Ytterligare information från Finlands Naturskyddstiftelsen

Tarja Ketola
Generalsekreterare

Naturskyddsstiftelsen i Finland
Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki, FINLAND
+358 40 527 5212
tarja.ketola@sll.fi
http://www.luonnonsuojelunsaatio.fi