Rafael Kuusakosken muistorahasto

meri_milla_aaltoSyyskuussa 2000 yksityisellä lahjoituksella perustetun Rafael Kuusakosken muistorahaston tuotolla ja sinne saaduista muista lahjoitusvaroista myönnetään apurahoja luonnonsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Tukea ohjataan erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin.

Rahastosta on tuettu monia merkittäviä tutkimushankkeita, jotka ovat käsitelleet muun muassa itäisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutoksia ja Perämeren rannikon uhanalaista kasvilajistoa.

” Tutkimuksen ohella on tuettu suojeluhankkeita, kuten Aspskärin linnustonsuojelualueen perustamista ja suojelutoimia sekä taiteellista toimintaa, kuten valokuvanäyttelyitä ja dokumenttifilmejä. 

Saaristomerellä on tutkittu linnuston kannanmuutoksia ja niihin vaikuttavia ympäristötekijöitä, rehevöitymisen vaikutuksia planktonyhteisöön, kasvillisuuden pitkäaikaismuutoksia ja niiden syitä sekä pilkkasiiven kannan nykytilaa Saaristomerellä.

Säätiön hallitus päättää hakemusten perusteella apurahojen saajat ennen huhtikuun loppua pidettävässä kevätkokouksessaan.

>> Myönnetyt apurahat
>> Säännöt