Rafael Kuusakosken muistorahasto

Kallio ja merta, Hanko. Kuvaaja Milla Aalto.Syyskuussa 2000 yksityisellä lahjoituksella perustetun Rafael Kuusakosken muistorahaston tuotolla ja sinne saaduista muista lahjoitusvaroista myönnetään apurahoja luonnonsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Tukea ohjataan erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin.

Lahjoita: Nordea FI18 1555 3000 1188 45 (BIC: NDEAFIHH) ja Osuuspankki FI59 5541 2820 0302 79 (OKOYFIHH)
MobilePay-sovellus: Lyhytnumero 40731, kirjoita viestiin rahaston nimi.

Rahastosta on tuettu monia merkittäviä tutkimushankkeita, jotka ovat käsitelleet muun muassa itäisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutoksia ja Perämeren rannikon uhanalaista kasvilajistoa.

” Tutkimuksen ohella on tuettu suojeluhankkeita, kuten Aspskärin linnustonsuojelualueen perustamista ja suojelutoimia sekä taiteellista toimintaa, kuten valokuvanäyttelyitä ja dokumenttifilmejä. 

Saaristomerellä on tutkittu linnuston kannanmuutoksia ja niihin vaikuttavia ympäristötekijöitä, rehevöitymisen vaikutuksia planktonyhteisöön, kasvillisuuden pitkäaikaismuutoksia ja niiden syitä sekä pilkkasiiven kannan nykytilaa Saaristomerellä.

Säätiön hallitus päättää hakemusten perusteella apurahojen saajat ennen huhtikuun loppua pidettävässä kevätkokouksessaan.

>> Myönnetyt apurahat
>> Säännöt
>> Lahjoita