Rafael Kuusakosken muistorahasto

Kallio ja merta, Hanko. Kuvaaja Milla Aalto.Syyskuussa 2000 yksityisellä lahjoituksella perustetun Rafael Kuusakosken muistorahaston tuotolla ja sinne saaduista muista lahjoitusvaroista myönnetään apurahoja luonnonsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Tukea ohjataan erityisesti nuorille tutkijoille ja ensisijaisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviin hankkeisiin.

Lahjoita: Nordea FI18 1555 3000 1188 45 (BIC: NDEAFIHH) ja Osuuspankki FI59 5541 2820 0302 79 (OKOYFIHH)
MobilePay-sovellus: Lyhytnumero 40731, kirjoita viestiin rahaston nimi.

Rahastosta on tuettu monia merkittäviä tutkimushankkeita, kuten esimerkiksi väitöstutkimusta Itämeren kampelakannan vähenemisen syistä, post doc -tutkimusta rakkohaurun vähenemisen syistä ja mahdollisuuksista lajin ennallistamiseen, pro gradu -tutkimusta saariston linnuston pitkäaikaismuutoksista ja niiden yhteydestä ihmisen toimintaan sekä pro gradu -tutkimusta mikromuovien käyttäytymistä Itämeren keskisyvyyden vesinäytteissä.

” Tutkimuksen ohella on tuettu uhanlaisten elinympäristöjen lajistoinventointeja  sekä  journalistisia hankkeita, kuten reportaasia vanhojen metsien lajiston uhanalaistumisesta  ja suojelun tarpeesta. 

Rahastosta on tuettu myös ympäristökasvatushankkeita, kuten Virtavesien elinympäristöt -hanketta ja taiteellista toimintaa, kuten metsäkonsertteja ja dokumenttifilmejä.

Säätiön hallitus päättää hakemusten perusteella apurahojen saajat ennen huhtikuun loppua pidettävässä kevätkokouksessaan.

>> Myönnetyt apurahat
>> Säännöt
>> Lahjoita