Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2002

i

2002

Säätiö jakoi vuonna 2002 apurahoja 13 hankkeelle yhteensä 23 830 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

Taina Björnström ja Aija Degerman-Fyrsten, Oulu: “Ruijanesikon populaatiodynamiikka, lisääntymisbiologia ja populaatioiden hoidon suunnittelu”, 1350 euroa

Susanna Intke, Tampere: “Niittyjen hoitotoimenpiteet uhanalaisten tummaverkkoperhosten suojelussa”, 830 euroa

Juhani Koivusaari, Vaasa, Merenkurkun valkoselkätikkatutkimukseen, 2500 euroa

Gilberg Ludwig, Jyväskylä: “Saukon ekologia, genetiikka ja suojelu Suomessa”, 1500 euroa

Luonto-Liitto r.y., Immi Kormi ja Annina Käppi, Helsinki, luonnonsuojelunäkemyksellinen metsäopetusmateriaali ammattikasvattajlle, 2500 euroa

Jussi Mattila, Miehikkälä: “Britannian ja Suomen ympäristölainsäädännön, ympäristökeskustelun ja ympäristötutkimuksen historia 1800-luvulla”, 2500 euroa

Marika Niemelä ja Pirjo Rautiainen, Oulu: “Merenrantaniittyjen uhanalaisten kasvilajien populaatiodynamiikka”, 2500 euroa.

Vitali Reif, Oulu: “Experimental evaluation of a method for the study of raptors diet”, 650 euroa

Petteri Vihervaara, Turku: “Lepakoiden esiintymiseen vaikuttavat tekijät Varsinais- Suomessa”, 2000 euroa.

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

Annika Lagus, Turku: “Rehevöitymisen vaikutukset Saaristomeren planktonyhteisössä”, 2000 euroa

Turkka Korvenpää ja Mikael von Numers, Turku: “Saaristomeren kasvillisuuden pitkäaikaismuutokset ja niiden syyt”, 2500 euroa

Kristiina Koskimies-Soininen, ulkosaariston lintuja esittelevän informatiivisen taidenäyttelyn järjestämiseen, 1000 euroa

Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening r.f., Porvoo, Aspskärin linnunstonsuojelualueen suojelutyöhön, 2000 euroa