Itämeri-rahasto

Luoto Saaristomerellä. Kuvaaja Milla Aalto.Marraskuussa 2003 yksityisellä lahjoituksella perustetun Itämeri-rahaston tuotolla ja sinne saaduista  muista lahjoitusvaroista myönnetään apurahoja Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen ja kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Lahjoita: Nordea FI18 1555 3000 1188 45 (BIC: NDEAFIHH) ja Osuuspankki FI59 5541 2820 0302 79 (OKOYFIHH)
MobilePay-sovellus: Lyhytnumero 40731, kirjoita viestiin rahaston nimi.

Rahastosta on tuettu monia merkittäviä tutkimushankkeita, jotka ovat käsitelleet mm. ilmastonmuutoksen vaikutusta Itämeren hylkeisiin, eläinplanktonyhteisön talviekologiaa sekä biodiversiteetin muutoksia vedenalaisissa kasviekosysteemeissä.

” Tutkimuksen ohella on tuettu koulutushankkeita, kuten Itämerestä ja sen suojelusta kertovan koulutusmateriaalin tuottamista ja Itämeri-lähettiläiden toimintaa. 

Tutkimuksen ohella rahastosta on tuettu myös ennallistamishankkeita kuten Itämereen laskevien jokien ja purojen ennallistamista ja kalaston palauttamista.

Säätiön hallitus päättää hakemusten perusteella apurahojen saajat ennen huhtikuun loppua pidettävässä kevätkokouksessaan.

>> Myönnetyt apurahat
>> Säännöt
>> Lahjoita