Rahastot

” Säätiön rahastoista tuetaan vuosittain noin pariakymmentä apurahanhakijaa. Suurin osa varoista saadaan lahjoituksina. 

munkkiniemi_milla_aalto

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja erityisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tutkimukseen, hankkeisiin ja koulutukseen.

Itämeri-rahastosta jaetaan apurahoja Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja Suomelle omaleimaisten lajien ja ekosysteemien  suojelututkimukseen ja suojelun edistämiseen.