Rahastot

” Säätiön rahastoista tuetaan vuosittain noin pariakymmentä apurahanhakijaa. Suurin osa varoista saadaan lahjoituksina. 

Kallioita ja retkeilijöitä Saaristomerellä. Kuvaaja Milla Aalto.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan apurahoja erityisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsittelevään tutkimukseen, hankkeisiin ja koulutukseen.

Itämeri-rahastosta jaetaan apurahoja Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Luonnonsuojelurahastosta jaetaan apurahoja Suomelle omaleimaisten lajien ja ekosysteemien suojelututkimukseen ja suojelun edistämiseen.

Yleisestä luonnon- ja ympäristönsuojelun rahastosta jaetaan apurahoja kohteille, jotka jäävät erityisrahastojen ulkopuolelle.