Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Säätiön rahastot

i

Selkälokki, Samuli Haapasalo

Säätiö tukee vuosittain noin kolmeakymmentä ajankohtaista luontohanketta. Suurin osa varoista saadaan lahjoituksina yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä. 

Itämeri-rahasto

Itämeri-rahastosta tuetaan Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvää tieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyötä.

Lue lisää ›

Luonnonsuojelurahasto

Luonnonsuojelurahastosta tuetaan Suomelle omaleimaisten lajien ja ekosysteemien suojelututkimusta ja suojelun edistämistä.

Lue lisää ›

Rafael Kuusakosken muistorahasto

Rafael Kuusakosken muistorahastosta tuetaan erityisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviä tutkimuksia, hankkeita ja koulutusta.

Lue lisää ›

Yleiset luonnon- ja ympäristönsuojelun varat

Yleisistä luonnon- ja ympäristönsuojelun varoista tuetaan kohteita, jotka jäävät erityisrahastojen ulkopuolelle.

Lue lisää ›

Kysy lisää rahastoista:

Tarja Ketola, pääsihteeri

Puhelin: 040 527 5212

Sähköposti:tarja.ketola@sll.fi