Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Rafael Kuusakosken muistorahasto

i

Luoto Saaristomerellä, kuvaaja Milla Aalto

Rafael Kuusakosken muistorahastosta tuetaan erityisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviä tutkimuksia, hankkeita ja koulutusta. Rahasto on perustettu yksityisellä lahjoituksella vuonna 2000.

Rahastosta tuetaan erityisesti nuoria Itämeren tutkijoita.

Rahastosta on tuettu monia merkittäviä tutkimuksia, esimerkiksi väitöstutkimusta Itämeren kampelakannan vähenemisen syistä, post doc -tutkimusta rakkohaurun vähenemisen syistä ja mahdollisuuksista lajin ennallistamiseen, pro gradu -tutkimusta saariston linnuston pitkäaikaismuutoksista ja niiden yhteydestä ihmisen toimintaan sekä pro gradu -tutkimusta mikromuovien käyttäytymisestä Itämeren keskisyvyyden vesinäytteissä.

Tutkimusten ohella rahastosta on tuettu uhanlaisten elinympäristöjen lajistoinventointeja sekä  journalistisia hankkeita, kuten reportaasia vanhojen metsien lajiston uhanalaistumisesta ja suojelun tarpeesta. Lisäksi tukea ovat saaneet ympäristökasvatus, kuten Virtavesien elinympäristöt -hanke sekä taiteellinen toiminta, kuten metsäkonsertit ja dokumenttielokuvat.

Vuosina 2001–2022 rahastosta on jaettu yhteensä 458 576 euroa 154 hankkeelle.

Tutustu: