Luonnonsuojelurahasto

Retkeilijä luontopolulla, Lohja. Kuvaaja Milla Aalto.Säätiö perusti vuonna 2001 yksityisillä lahjoitusvaroilla Luonnonsuojelurahaston, jonka varat lahjoittajan toiveen mukaisesti käytettiin arvokkaan metsäalueen hankintaan. Lahjoitusvaroilla ostettiin vuosina 2001–2004 yhteensä noin 21 hehtaaria vanhaa metsää Somerolta. Metsä suojeltiin luonnonsuojelulailla ja se sai nimekseen Vehkalon vanha metsä.

Lahjoita: Nordea FI18 1555 3000 1188 45 (BIC: NDEAFIHH) ja Osuuspankki FI59 5541 2820 0302 79 (OKOYFIHH)
MobilePay-sovellus: Lyhytnumero 40731, kirjoita viestiin rahaston nimi.

Luonnonsuojelurahastoon on ohjattu myös muita testamenteilla saatuja varoja, joita on käytetty mm. metsiensuojelun edistämiseen sekä saimaannorpan ja liito-oravan suojelututkimukseen ja suojelun edistämiseen. Viime vuosina rahastosta on tuettu mm. saimaannorpan geeniperimää selvittävää väitöstutkimusta, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen inventointia sekä pro gradu -tutkimusta muuttuvan ravintolajiston ja kilpailutilanteen vaikutuksista hömötiaisen ekologiaan.

” Luonnonsuojelurahastossa on testamenttilahjoituksella saatuja varoja, jotka lahjoittajan toiveen mukaisesti ohjataan Suomen uhanalaisten lajien ja ekosysteemien suojeluun.

Luonnonsuojelurahaston ensimmäinen merkittävä apuraha, 10 000 euroa, myönnettiin vuonna 2009 Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden, suojelemattomien metsien inventointiin ja suojeluesitysten tekemiseen.

Säätiön hallitus päättää hakemusten perusteella apurahojen saajat ennen huhtikuun loppua pidettävässä kevätkokouksessaan.

>> Myönnetyt apurahat
>> Lahjoita