Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Luonnonsuojelurahasto

i

Hömötiainen, Samuli Haapasalo

Ensimmäinen lahjoitus käytettiin lahjoittajan toiveiden mukaisesti arvokkaan metsäalueen hankintaan: Säätiön hankki vuosina 2001–2004 yhteensä noin 21 hehtaaria vanhaa metsää Somerolta. Metsä suojeltiin luonnonsuojelulailla ja se sai nimekseen Vehkalon vanha metsä.

Rahastosta tuetaan erityisesti uhanalaisten lajien ja ekosysteemien suojelua.

Rahastoon on ohjattu myös muita testamenteilla saatuja varoja, joita on käytetty esimerkiksi metsiensuojelun edistämiseen sekä saimaannorpan ja liito-oravan suojelututkimukseen ja suojelun edistämiseen.

Viime vuosina rahastosta on tuettu muun muassa saimaannorpan geeniperimää selvittävää väitöstutkimusta, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen inventointia sekä pro gradu -tutkimusta muuttuvan ravintolajiston ja kilpailutilanteen vaikutuksista hömötiaisen ekologiaan.

Rahaston ensimmäinen merkittävä apuraha, 10 000 euroa, myönnettiin vuonna 2009 Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden, suojelemattomien metsien inventointiin ja suojeluesitysten tekemiseen.

Tutustu: