Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Hallinto

i

Meri ja kallio, kuvaaja Milla Aalto

Säätiön päätöksenteosta vastaa seitsenhenkinen hallitus ja operatiivista toimintaa hoitaa pääsihteeri. Hallitukseen kuuluu kaksi Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) ja kaksi Luontoliiton valitsemaa jäsentä, joiden kausi kestää kaksi vuotta sekä kolme Säätiön valitsemaa, vuosittain vaihtuvaa jäsentä.

Hallitus 2024

Panu Halme

FT, dosentti

Panu Halme on Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin pääsihteeri ja luonnonsuojelubiologian ja luonnonvarojen käytön kestävyyden yliopistonlehtori. Työssään hän etsii ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseksi.

Halmeen tutkimuskohteita viime vuosina ovat olleet esimerkiksi luonnonsuojelusuunnittelu, metsänkäsittelytapojen luontovaikutukset ja ekologinen kompensaatio. Hän on myös osallistunut tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja luonnonsuojelua koskevien taidehankkeiden toteuttamiseen. 

Puh: 040 805 4945   Sähköposti: panu.halme@jyu.fi

Milla Aalto

Toimittaja

Milla Aalto on ekologian opiskelija, joka on toiminut Luontoliitossa 15 vuotta erilaisissa vapaaehtois- ja työtehtävissä, viimeisimpänä pestinään Nuorten Luonto -lehden päätoimittajuus. Hän on vaikuttanut erityisesti ilmaston, metsien suojelun, kansalaistieteen ja ympäristökasvatuksen parissa sekä toiminut järjestön varapuheenjohtajana ja Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana useita vuosia.

Opintojen ohella Aalto työskentelee vapaana toimittajana luonto- ja ympäristöaiheiden parissa. Kirjoittamisen lisäksi hän tekee kuvitustöitä ja taiteellisia projekteja, joissa yhdistyvät tiede ja luonnonsuojelu. Vapaa-ajallaan Aalto harrastaa lintuja, luontoa ja retkeilyä.

Samuli Haapasalo

Varatuomari

Samuli Haapasalo on toiminut muun muassa valtionhallinnon ja yritysten johtotehtävissä ja Keskuskauppakamarissa. Hän on osallistunut erilaisiin luontokartoituksiin kuten Suomen Lintuatlas talvilintulaskennat, tehnyt omia lintututkimuksia sekä perehtynyt luonnonsuojelun kysymyksiin.

Haapasalo on myös aktiivinen luonnonvalokuvaaja, kirjoittaja ja Suomen Luonnon nettisivujen blogisti.

Esko Joutsamo

Metsänhoitaja

Esko Joutsamo on tehnyt pääasiallisen työuransa Suomen luonnonsuojeluliiton pääsihteerinä vuosina 1973–2003. Pääsihteerinä hän perehtyi laajasti koko luonnon- ja ympäristönsuojelun asiakokonaisuuksiin ja ongelmiin sekä järjestötyön kiemuroihin.

Vaikuttaminen poliittisiin, elinkeinoelämän ja muihin yhteiskunnan päättäjiin, jotta luontoa suojelevat päätökset ja toimet menisivät eteenpäin, oli Joutsamon keskeinen tehtävä koko työuran ajan. Tämä toi mukanaan esiintymisen julkisuudessa sekä lukuisat kirjoitukset eri foorumeilla. Jo 1950-luvun lopulla alkanut lintuharrastus – erityisesti kuusi vuosikymmentä jatkunut merikotkaprojekti jatkuu edelleen.

Riku Lumiaro

FM, biologi

Riku Lumiaro toimii Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) erityisasiantuntijana luonnon monimuotoisuuteen liittyvien teemojen parissa. Kaupunkiluonto, pölyttäjät, ekologinen kompensaatio, Suomen lajien uhanalaisuus, ilmastonmuutoksen vaikutus luontoon sekä pohjoisen alueen luontokysymykset, kuten tunturiluonnon suojelu ja poronhoidon kokonaisvaltainen kehittäminen, ovat hänen osaamisalueitaan.

Lumiaro on pitkään ollut mukana kansainvälisissä tutkimus- ja yhteistyöhankkeissa. Hän on toiminut mm. Fennoskandian vihreän vyöhykkeen sihteerinä, vetänyt Barentsin alueen Barims-luontohanketta sekä toiminut Suomen ja Syken edustajana kansainvälisissä kokouksissa ja hankkeissa.

Lumiaro on ollut Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnassa vuodesta 1994 alkaen suurpetoasiantuntijana. Hän on liittohallituksen jäsen (vuodesta 2022 alkaen ja vuosina 2018–2019) ja toiminut liiton omistaman Kinos Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodet 2019–2020. Hän on aktiivinen luontoharrastaja, jolle erityisesti luontoretket ja vaeltaminen, nisäkkäät ja linnut, puutarhanhoito ja kalastus ovat tärkeitä.

Olli Manninen

Luontokartoittaja

Olli Manninen on luontokartoittaja ja metsäaktivisti Helsingistä. Hän on aktiivisesti toiminut metsiensuojelun puolesta 1990-luvun lopulta lähtien Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Norjassa tuottamalla oleellista käytännön maastotietoa luonnonsuojelujärjestöjen metsäkampanjoinnissa ja viranomaisprosesseissa.

Manninen on muun muassa maan parhaita kääväkkäiden sekä vanhan metsän jäkälälajiston tuntijoita. Hän kouluttaa ja osallistaa järjestötoimijoita metsäluonnon ja lajiston kartoittamiseen. Toiminnastaan metsäluonnon hyväksi hänelle myönnettiin vuonna 2012 Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto.

Kimmo Saarinen

FT, ympäristöekologian dosentti

Kimmo Saarinen on ympäristöekologian dosentti Lappeenrannasta. Hän on väitellyt maatalousympäristön päiväperhosista Joensuun yliopistossa ja tehnyt mittavan työuran Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutissa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien aiheiden parissa. Nykyisin hän työskentelee luonnonhoidon asiantuntijana Kaakkois-Suomen ely-keskuksessa.

Saarisen mielenkiinnon kohteena ovat perhosten ohella kasvit ja niiden ekologia sekä käytännönläheinen luonnonsuojelutyö.

Tarja Ketola

VTT, KTM

Tarja Ketola toimii Suomen Luonnonsuojelun Säätiön pääsihteerinä ja on vastuussa säätiön operatiivisesta toiminnasta hallituksen ohjauksessa. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja kauppatieteiden maisteri. Aikaisemmin hän on työskennellyt Suomen luonnonsuojeluliiton järjestöpäällikkönä, tutkimuspäällikkönä yksityisellä sektorilla ja asiantuntijana julkishallinnossa.

Ekologisen kestävyyden edistäminen yhteiskunnassa ja erityisesti luonnonsuojelukysymykset ovat Ketolalle tärkeitä. Luontoharrastus ja rakkaus luontoon virisi jo nuorena Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla ja Luontoliiton luontokerhossa. 

Toisena työnään hän valmistelee tietokirjaa yritysten strategiakielen yleistyneestä käytöstä yhteiskunnassa Koneen säätiön ohjelmassa Kieli, valta ja demokratia.

Puh: 040 527 5212   Sähköposti: tarja.ketola@sll.fi