Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Hallinto

i

Meri ja kallio, kuvaaja Milla Aalto

Säätiön päätöksenteosta vastaa seitsenhenkinen hallitus ja operatiivista toimintaa hoitaa pääsihteeri. Hallitukseen kuuluu kaksi Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) ja kaksi Luonto-Liiton valitsemaa jäsentä, joiden kausi kestää kaksi vuotta sekä kolme Säätiön valitsemaa, vuosittain vaihtuvaa jäsentä.

Hallitus 2022

Heikki Simola

FT, ympäristötieteen dosentti

Heikki Simola on koulutukseltaan biologi, joka on tehnyt pitkän työuran tutkijana ja opettajana Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella Joensuussa. Hän on tutkinut muun muassa vuosikerrallisia järvisedimenttejä ympäristömuutosten ilmentäjänä, piileviä, asutuksen ja maankäytön historiaa sekä ojitusten ja maanmuokkauksen vaikutuksia turve- ja kangasmaiden hiilitaseisiin. Tutkimusartikkelien ohella on syntynyt yleistajuisia mielipidekirjoituksia.

Simola on ollut mukana Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnassa 1980-luvulta alkaen ja toimi Liiton puheenjohtajana vuodet 2001–2004. Nykyisin hän on Suomen ympäristötieteellisen seuran kunniajäsen. Harrastuksiin kuuluvat matemaattiset paperi- ja puuveistokset, pihaniityn hoito ja keräily.

Puh: 050 566 0640   Sähköposti: heikki.l.k.simola(at)gmail.com

Samuli Haapasalo

Varatuomari

Samuli Haapasalo on toiminut muun muassa valtionhallinnon ja yritysten johtotehtävissä ja Keskuskauppakamarissa. Hän on osallistunut erilaisiin luontokartoituksiin kuten Suomen Lintuatlas talvilintulaskennat, tehnyt omia lintututkimuksia sekä perehtynyt luonnonsuojelun kysymyksiin.

Haapasalo on myös aktiivinen luonnonvalokuvaaja, kirjoittaja ja Suomen Luonnon nettisivujen blogisti.

Panu Halme

FT, dosentti

Panu Halme on Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin pääsihteeri ja luonnonsuojelubiologian ja luonnonvarojen käytön kestävyyden yliopistonlehtori. Työssään hän etsii ratkaisuja luontokadon pysäyttämiseksi.

Halmeen tutkimuskohteita viime vuosina ovat olleet esimerkiksi luonnonsuojelusuunnittelu, metsänkäsittelytapojen luontovaikutukset ja ekologinen kompensaatio. Hän on myös osallistunut tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja luonnonsuojelua koskevien taidehankkeiden toteuttamiseen. 

Esko Joutsamo

Metsänhoitaja

Esko Joutsamo on tehnyt pääasiallisen työuransa Suomen luonnonsuojeluliiton pääsihteerinä vuosina 1973–2003. Pääsihteerinä hän perehtyi laajasti koko luonnon- ja ympäristönsuojelun asiakokonaisuuksiin ja ongelmiin sekä järjestötyön kiemuroihin.

Vaikuttaminen poliittisiin, elinkeinoelämän ja muihin yhteiskunnan päättäjiin, jotta luontoa suojelevat päätökset ja toimet menisivät eteenpäin, oli Joutsamon keskeinen tehtävä koko työuran ajan. Tämä toi mukanaan esiintymisen julkisuudessa sekä lukuisat kirjoitukset eri foorumeilla. Jo 1950-luvun lopulla alkanut lintuharrastus – erityisesti kuusi vuosikymmentä jatkunut merikotkaprojekti jatkuu edelleen.

Olli Manninen

Luontokartoittaja

Olli Manninen on luontokartoittaja ja metsäaktivisti Helsingistä. Hän on aktiivisesti toiminut metsiensuojelun puolesta 1990-luvun lopulta lähtien Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Norjassa tuottamalla oleellista käytännön maastotietoa luonnonsuojelujärjestöjen metsäkampanjoinnissa ja viranomaisprosesseissa.

Manninen on muun muassa maan parhaita kääväkkäiden sekä vanhan metsän jäkälälajiston tuntijoita. Hän kouluttaa ja osallistaa järjestötoimijoita metsäluonnon ja lajiston kartoittamiseen. Toiminnastaan metsäluonnon hyväksi hänelle myönnettiin vuonna 2012 Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto.

Kimmo Saarinen

FT, ympäristöekologian dosentti

Kimmo Saarinen on ympäristöekologian dosentti Lappeenrannasta. Hän on väitellyt maatalousympäristön päiväperhosista Joensuun yliopistossa ja tehnyt mittavan työuran Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutissa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien aiheiden parissa.

Saarisen mielenkiinnon kohteena ovat perhosten ohella kasvit ja niiden ekologia sekä käytännönläheinen luonnonsuojelutyö.

Auli Ülle

FM, kestävän kehityksen asiantuntija

Auli Ülle on pitkäaikainen Luonto-Liiton aktiivi, joka työskentelee päivätyönään valtionyhtiö Motivalla kuntien ja alueiden ilmastotyön ja kestävän kehityksen asiantuntijana. Hänen osaamiseensa kuuluvat erityisesti alueelliset laaja-alaiset kestävän kehityksen ratkaisut ja kokeilut, joissa yhdistyy sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, huomioiden luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston.

Ülle on tehnyt myös tiede- ja ympäristöviestintää sekä ympäristökasvatushankkeita aiemmissa töissään. Muissa luottamustoimissa hän toimii mm. kotikaupunkinsa valtuutettuna sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä.

Tarja Ketola

VTT, KTM

Tarja Ketola toimii Suomen Luonnonsuojelun Säätiön pääsihteerinä ja on vastuussa säätiön operatiivisesta toiminnasta hallituksen ohjauksessa. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja kauppatieteiden maisteri. Aikaisemmin hän on työskennellyt Suomen luonnonsuojeluliiton järjestöpäällikkönä, tutkimuspäällikkönä yksityisellä sektorilla ja asiantuntijana julkishallinnossa.

Ekologisen kestävyyden edistäminen yhteiskunnassa ja erityisesti luonnonsuojelukysymykset ovat Ketolalle tärkeitä. Luontoharrastus ja rakkaus luontoon virisi jo nuorena Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla ja Luonto-Liiton luontokerhossa. 

Toisena työnään hän valmistelee tietokirjaa yritysten strategiakielen yleistyneestä käytöstä yhteiskunnassa Koneen säätiön ohjelmassa Kieli, valta ja demokratia.

Puh: 040 527 5212   Sähköposti: tarja.ketola(at)sll.fi