Donera
Donera
In English På svenska

Naturskydds­stiftelsen i Finland

i

Töyhtötiainen, Samuli Haapasalo

Naturskyddsstiftelsen i Finland stöder forskningsarbete inom natur- och miljöskydd, samt andra aktiviteter som främjar natur- och miljövård och miljömedvetenhet i Finland. Stiftelsen grundades år 1962 med hjälp av medel som donerades av medlemmarna av Naturskyddsföreningen i Finland (föregångaren till Finlands Naturskyddsförbund; Suomen luonnonsuojeluliitto)

Natur- och miljöskydd genom vetenskap och konst!

Naturskyddsstiftelsen delar årligen ut stipendier för forskningsarbete som främjar natur- och miljöskydd, samt till naturnära konstnärlig och litterär verksamhet, utbildningsarbete och medborgarorganisationernas projekt och verksamhet.

Stipendierna delas ut ur tre specialfonder som administreras av Stiftelsen samt från Stiftelsens rörliga medel. 

Stiftelsen har två specialfonder vars syfte är att främja naturskydd och miljövård i Östersjöområdet.Rafael Kuusakoskis minnesfond grundades år 2000 och Östersjöfonden år 2003, båda med hjälp av en betydande donation som stiftelsen hade fått av en privat naturvän.

Rafael Kuusakoskis minnesfond delar årligen ut bidrag till vetenskaplig forskning och upplysningsprojek för skydd av fåglar och andra arter, havsekosystem samt miljö och landskap i Östersjön och dess skärgård.

Östersjöfonden främjar forskning och andra projekt rörande skydd och miljövård i Östersjöområdet och dess avrinningsområden samt det samarbete medborgarorganisationernas utför i syfte att förbättra och skydda Österjöns ekologiska tillstånd.

Naturskyddsfonden grundades år 2001 genom en betydande privat donation, som åren 2001–2004 användes till att köpa ca 21 hektar gammal skog i Somero. Skogsområdet fridlystes enligt naturskyddslagen och fick namnet Vehkalos gamla skog. Ytterligare donationer till Naturskyddsfonden delas som stipendier för forskningsarbete och projekt som främjar natur- och miljöskydd, särskilt för sådana projekt som främjar skydd av utrotningshotade arter och habitat.   

Vi tar med vördnad och glädje emot donationer och testamenten. Eftersom Stiftelsen är registrerad som ett allmännyttigt samfund vars egentliga syfte är att understödja vetenskap och konst, är donationer från minst 850 euro upp till 50 000 euro som samfund gett avdragsgilla i gåvogivarens samfundsbeskattning.

För ytterligare information, gärna kontakta Stiftelsens generalsekreterare:

Tarja Ketola
Generalsekreterare
tarja.ketola@sll.fi

Naturskyddsstiftelsen i Finland
Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki, FINLAND
+358 40 527 5212
www.luonnonsuojelunsaatio.fi