Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Kuvalaatikon taustaväri

Myönnetyt apurahat

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja noin 60 000–80 000 eurolla. Apurahoja jaetaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Apurahasummat ovat keskimäärin 1000–5000 euroa. Yli 5000 euron summia myönnetään vain harvoin. Näiden lisäksi myönnetään yksi tai useampi puolen vuoden työskentelyapuraha (13 200 euroa) väitöskirjatyöhön.

Myönnetyt apurahat vuosittain