Apurahat

” Apurahoja jaetaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen ja taiteellisteen työhön sekä koulutus- ja kansalaistoimintaan. 

Mättäitä kalliolla, Kirkkonummi. Kuvaaja Milla Aalto.

Apurahakohteet

  • Akateemiset opinnäytteet (väitöskirjat, lisensiaatintutkimukset ja pro gradut)
  • Kampanjointi, projektit ja kansalaisjärjestöjen toiminta
  • Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden ja lajien kartoitukset sekä inventoinnit
  • Koulutustoiminta ja oppimateriaalien tuottaminen
  • Taiteellinen työ (valokuva- ja muut taidenäyttelyt, dokumenttielokuvat tms.)
  • Kirjallinen työ (lastenkirjat, tietokirjat, luontokirjat tms.)

Itämeren suojeluun liittyvät tutkimus- ja muut hankkeet ovat vuodesta 2001 alkaen olleet erityinen tukikohde Rafael Kuusakosken muistorahaston (perustettu 2001) ja Itämeri-rahaston (perustettu 2003) kautta.

Apurahan hakeminen

Hakuaika on vuosittain tammi–maaliskuussa. Apurahahausta ilmoitetaan Luonnonsuojelija- ja Suomen Luonto -lehdissä sekä kansallisessa tieteen, taiteen ja kulttuurin Aurora-rahoitustietokannassa. Hakijana voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö.

Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, jonka hakija täyttää koneella, tulostaa ja allekirjoittaa. Liitteiden kieli voi olla myös englanti tai ruotsi. Hakemus toimitetaan liitteineen paperiversiona säätiölle hakuajan loppuun mennessä. Postileiman päiväys riittää.

Apurahasummat ovat keskimäärin 1000–5000 euroa. Yli 5000 euron summia myönnetään harvoin ja vain poikkeuksellisen tärkeille projekteille. Näiden lisäksi myönnetään yksi tai useampi puolen vuoden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön. Säätiön hallitus päättää apurahoista vuosittain kevätkokouksessaan huhtikuun loppuun mennessä.

Apurahan saajille lähetetään huhti-toukokuun vaihteessa tieto kirjeellä, jossa ilmoitetaan maksuaikataulu. Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa päätöksestä.

>> Ohje yksityishenkilöille
>> Ohje ryhmille ja yhteisöille