Apurahat

” Apurahoja jaetaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. 

Mättäitä kalliolla, Kirkkonummi. Kuvaaja Milla Aalto.

Apurahakohteet

  • Akateemiset opinnäytteet kuten väitöskirjat, lisensiaatintutkimukset ja pro gradut
  • Kampanjointi, projektit ja kansalaisjärjestöjen toiminta
  • Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden ja lajien kartoitukset sekä inventoinnit
  • Koulutustoiminta ja oppimateriaalien tuottaminen
  • Taiteellinen työ  kuten valokuva- ja taidenäyttelyt sekä dokumenttielokuvat
  • Kirjallinen työ kuten lastenkirjat, tietokirjat ja luontokirjat

Itämeren suojeluun liittyvät tutkimukset ja hankkeet ovat vuodesta 2001 alkaen olleet erityinen tukikohde Rafael Kuusakosken muistorahaston ja Itämeri-rahaston kautta.

Apurahan hakeminen

Hakuaika on vuosittain tammi–maaliskuussa. Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Hakijana voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö.

Hausta ilmoitetaan Säätiön verkkosivuilla, Luonnonsuojelija- ja Suomen Luonto -lehdissä sekä kansallisessa tieteen, taiteen ja kulttuurin Aurora-rahoitustietokannassa.

Apurahasummat ovat keskimäärin 1000–5000 euroa. Yli 5000 euron summia myönnetään vain harvoin. Näiden lisäksi myönnetään yksi tai useampi puolen vuoden työskentelyapuraha väitöskirjatyöhön.

Säätiön hallitus päättää apurahoista huhtikuussa. Apurahan saajille lähetetään huhti-toukokuun vaihteessa kirje, jossa ilmoitetaan maksuaikataulu. Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa päätöksestä.