Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Apurahat

i

Muurahainen, kuvaaja Milla Aalto

Säätiö jakaa apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja käytännön suojelutyöhön.

Yksittäiset kohdeapurahat ovat keskimäärin 1 000–5 000 euroa, suurempia summia jaetaan vain harvoin. Lisäksi myönnetään yksi tai useampi puolen vuoden työskentelyapuraha 13 200 euroa väitöskirjatyöhön.

Apurahakohteet

Apurahat jaetaan Säätiön rahastojen kautta ja yleisistä varoista. Rahastoista osa on keskittynyt Itämeren suojeluun ja tutkimukseen, osa uhanalaisiin lajeihin.

Apurahan hakeminen

Apurahojen hakuaika on vuosittain tammi–maaliskuussa. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, jossa hakijana voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö. Lomake on suomenkielinen, mutta tiedot voi täyttää myös englanniksi tai ruotsiksi.

Hausta ilmoitetaan Säätiön verkkosivuilla, Luonnonsuojelija- ja Suomen Luonto -lehdissä sekä kansallisessa Tiedejatutkimus.fi-palvelussa.

Säätiön hallitus päättää apurahoista huhtikuussa. Apurahan saajille lähetetään huhti-toukokuun vaihteessa kirje, jossa ilmoitetaan maksuaikataulu. Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan Säätiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Myönnetyt apurahat

Säätiön jakama apurahapotti on vuosittain noin 60 000–80 000 euroa ja sillä tuetaan noin kolmeakymmentä ajankohtaista luontohanketta.


Tutustu: