Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Tuettuja hankkeita

Liiturin luontotunnit valottavat liito-oravan kiehtovaa elämää

Liiturin luontotunneilla sukelletaan liito-oravan jännittävään elämään ja tutustutaan samalla moniin muihin liito-oravametsissä esiintyviin eliölajeihin.

Lastenkirjailija Titta Kuisma

2020–2022

Luontotunnit

1000 €

Lasten tietokirja tekee tutkimusmatkan maamme ainutlaatuiseen luontoon

Lasten tietokirja Elonkirjo vie lukijan retkelle Suomen monimuotoiseen luontoon, tutustumaan erilaisiin luonnonympäristöihin hiekkarannoilta metsien siimekseen. Millainen elonkirjo omassa lähimetsässä tai mökkipuutarhassa voi parhaimmillaan piillä?

FM Miina Mäki

2021–2022

Tietokirja

1500 €

Kaikki luodon linnut – kirja tutkimusretkestä saaristoon Pentti Linkolan jäljillä

MTT Panu Kunttu sai Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahan (3000 euroa) keväällä 2020 tutkimukseen, jossa hän toisti ornitologi Pentti Linkolan vuonna 1974 toteuttaman Lounaissaariston linnustolaskennan. Tuloksista syntyi kirja yhdessä ympäristöasiantuntija Sanna-Mari Kuntun kanssa.

MTT Panu Kunttu

2020

Tutkimus

3 000 €

Retkeilyopas johdattaa kestävään matkailuun Ahvenanmaalla

Ympäristöasiantuntija Sanna-Mari Kunttu sai Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahan (2500 euroa) keväällä 2020 opaskirjan kirjoittamiseen Ahvenanmaan luonto-, kulttuuri- ja vaelluspoluista. Kirja sisältää 65 merkityn luonto-, kulttuuri- ja vaelluspolun tarkat kuvaukset, retkivinkkejä ja mielenkiintoista tietoa saariston luonnosta, historiasta ja perinteistä.

Ympäristösuunnittelija Sanna-Mari Kunttu

2020

Retkeilyopas

2 500 €

Tietokirja esittelee Vantaanjoen historiaa, kulttuuria ja luontoa

FM Hanna Apajalahti sai Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahan (3000 euroa) keväällä 2021 tietokirjan kirjoittamiseen Vantaanjoen luonnosta, kulttuurista ja historiasta. 

FM Hanna Apajalahti

2021 - 2022

Tietokirja

3000€

Merikotkiin ja muihin ravintoverkkojen huippulajeihin kertyvät ympäristömyrkyt paljastavat ympäristön tilan

Riikka Vainio tutkii väitöskirjassaan eliöille haitallisten aineiden esiintyvyyttä ja kulkeutumista Suomen rannikon ravintoverkossa. Päätutkimuskohteena ovat merikotkat, merimetsot ja haahkat. Nämä ravintoketjuissa korkealla olevat lajit ovat rikastumisen takia erityisen alttiita ympäristömyrkkyjen aiheuttamille haittavaikutuksille ja indikoivat siten hyvin myös ympäristön tilaa.

FM Riikka Vainio

2021

Väitöstutkimus

Työskentelyapuraha 6kk

Laadukas ympäristöjournalismi vaatii aikaa

Vapaa toimittaja Juha Kauppinen on yksi maamme johtavia ympäristöaiheisiin erikoistuneita toimittajia. Vuonna 2019 hän sai yhdessä luontovalokuvaaja Heikki Willamon kanssa Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahan Etelä-Suomen viimeisiä luonnontilaisia metsiä käsittelevään pitkään artikkeliin.

Juha Kauppinen ja Heikki Willamo

2019

Artikkeli

2 000€

Metsä soi Haarikossa

Eräänä elokuisena iltapäivänä iso joukko ihmisiä istahti mättäille nauttimaan musiikista ja luonnosta. Syynä oli musiikkipedagogi Anni Paarman ja hänen muusikkoystäviensä järjestämä ainutlaatuinen metsäkonsertti Haarikossa, Etelä-Karjalassa.

Musiikkipedagogi (AMK) Anni Paarma

2020

Konsertti

2 000€

Geneettinen tieto auttaa suojelemaan Itämeren lohta

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö on tukenut Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahalla FM Antti Miettisen tutkimusta ”Itämeren lohen suojelu genomisia menetelmiä hyödyntämällä”. Apuraha myönnettiin keväällä 2019 Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahana.

FM Antti Miettinen

2021-2022

Väitöstutkimus

Työskentelyapuraha 6kk

Purojen monimuotoiset rantametsät ansaitsisivat parempaa suojelua

Kun kävelet metsässä puroa kohti, saatat huomata selvän muutoksen kasvillisuudessa. Karhunsammalmatto vaihtuu lehvä- ja rahkasammalikoksi, varpukasvillisuus sarojen, sanikkaisten ja muiden putkilokasvien muodostamaksi mosaiikiksi. Purojen rantavyöhykkeet lisäävät alueellista monimuotoisuutta, sanoo asiaa tutkinut Mari Tolkkinen. Mutta miten ne pitäisi huomioida metsähakkuissa?

FT Mari Tolkkinen

2018

Post doc -tutkimus

3 000€