Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Luonnonsuojelua

tieteen ja taiteen keinoin

i

Hömötiainen, Samuli Haapasalo

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Vuonna 1962 perustettu säätiömme edistää luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan elinympäristön suojelua jakamalla apurahoja tieteeseen ja taiteeseen.

Lue lisää ›

Ajankohtaista

Säätiö jakoi apurahoja – metsien, soiden ja Itämeren valuma-alueen linnuston suojeluun liittyvät tutkimushankkeet korostuivat tukikohteina

Lue lisää ›

Seuraava apurahojen hakuaika:

227

Apurahat

Jaamme apurahoja tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja käytännön suojelutyöhön. Vuosittain tuemme noin kolmeakymmentä ajankohtaista luontohanketta. Hakuaika on tammi-maaliskuussa.

Hankkeet

Poimintoja rahoittamistamme hankkeista.

Kaikki hankkeet

Ainutlaatuinen jokihelmisimpukka on herkkä ympäristön muutoksille – Tutkimus auttaa suojelussa

Lue lisää ›

Lahjoitukset

Lahjoittamalla tuet luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta tärkeitä hankkeita – niin pieniä kuin suuriakin. Sekä yksityisten että yritysten lahjoituksilla on suuri merkitys. Vuosien varrella olemme tukeneet suomalaista luonnonsuojelua jo yli miljoonalla eurolla!

Rahastot

Jaamme apurahoja kolmesta rahastosta sekä yleisistä luonnon- ja ympäristönsuojelun varoista.

Lue lisää ›

Itämeri-rahastosta tuetaan Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvää tieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyötä.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta tuetaan erityisesti Itämeren linnustoa ja saariston eliöstöä, meren ekologiaa, ilmastoa ja maisemansuojelua käsitteleviä tutkimuksia, hankkeita ja koulutusta.

Luonnonsuojelurahastosta tuetaan Suomelle omaleimaisten lajien ja ekosysteemien suojelututkimusta ja suojelun edistämistä.

Yleisistä luonnon- ja ympäristönsuojelun varoista tuetaan kohteita, jotka jäävät erityisrahastojen ulkopuolelle.


Säätiö lukuina

597

rahoitettua hanketta

1,21

milj. euroa jaettuja apurahoja

62

vuotta luonnonsuojelua

Suojelualueet

Säätiö omistaa suojelualueita, jotka on hankittu lahjoittajien toiveiden mukaisesti.

Lue lisää ›

Kapustarinnan ja Nuolihaukan suojelualueet sekä Hildin metsä

Vuonna 2017 hankittu kolmen erillisen suojelualueen kokonaisuus sijaitsee Muhoksella ja Siikajoella Pohjois-Pohjanmaalla. Arvokasta suomalaista suota ja metsää on yhteensä noin 420 hehtaaria.

Vehkalon luonnonsuojelualue

Noin 21 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue sijaitsee Somerolla Varsinais-Suomessa. Vuosina 2001-2004 hankittu alue on pääosin arvokasta vanhaa metsää..