Ravintoverkkojen huippulajeihin kuten merikotkiin kertyvät ympäristömyrkyt paljastavat ympäristön tilan

Työskentelymaisema. Kuvaaja Riikka Vainio.

Riikka Vainio tutkii väitöskirjassaan eliöille haitallisten aineiden esiintyvyyttä ja kulkeutumista Suomen rannikon ravintoverkossa. Päätutkimuskohteena ovat merikotkat, merimetsot ja haahkat. Nämä ravintoketjuissa korkealla olevat lajit ovat rikastumisen takia erityisen alttiita ympäristömyrkkyjen aiheuttamille haittavaikutuksille ja indikoivat siten hyvin myös ympäristön tilaa.

Lue loppuun

Laadukas ympäristöjournalismi vaatii aikaa

Kuvassa Heikki Willamo (vas.) ja Juha Kauppinen Etelä-Suomen luonnonmetsäsirpaleita tutkimassa.

Vapaa toimittaja Juha Kauppinen on yksi maan johtavia ympäristöaiheisiin erikoistuneita toimittajia. Viime vuosina hän on kirjoittanut esimerkiksi kaivosalan ympäristöongelmista ja lajien häviämisestä. Vuonna 2019 hän sai yhdessä luontovalokuvaaja Heikki Willamon kanssa Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahan Etelä-Suomen viimeisiä luonnontilaisia metsiä käsittelevään pitkään artikkeliin.

Lue loppuun