60-vuotisjuhlavuoden apurahat jaettavina


Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahojen hakuaika on 24.1.–31.3.2022. Apurahoja myönnetään​ luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Tukea suunnataan erityisesti Itämeren ja sen valuma-alueen ekosysteemien ja lajien sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyviin tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Lue loppuun

Ravintoverkkojen huippulajeihin kuten merikotkiin kertyvät ympäristömyrkyt paljastavat ympäristön tilan

Työskentelymaisema. Kuvaaja Riikka Vainio.

Riikka Vainio tutkii väitöskirjassaan eliöille haitallisten aineiden esiintyvyyttä ja kulkeutumista Suomen rannikon ravintoverkossa. Päätutkimuskohteena ovat merikotkat, merimetsot ja haahkat. Nämä ravintoketjuissa korkealla olevat lajit ovat rikastumisen takia erityisen alttiita ympäristömyrkkyjen aiheuttamille haittavaikutuksille ja indikoivat siten hyvin myös ympäristön tilaa.

Lue loppuun