Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2003

i

2003

Säätiö jakoi vuonna 2003 apurahoja 13 hankkeelle yhteensä 16 625 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

FK Terhi Katariina Ala-Risku, Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan kääväkäslajiston selvitys, 925 euroa

Luontoharrastaja Mikko Heino, Kuusankoski: Kymenlaakson metsien kartoitustyö, 900 euroa

Valokuvataiteilija Ritva Kovalainen, Kemiö: “Sateenkaaren pää“ nykypäivän metsämaisemaa ja -suhdetta käsittelevään projektiin, 2000 euroa

Puheenjohtaja Marjo Kuisma, Kalkkinen ja TaK, kuvittaja Laila Nevakivi, Helsinki: Lasten kuvakirja työnimeltään “Satu puusta, joka halusi muuttaa maalle”, 1500 euroa

Opiskelija Johanna Kullas, Jyväskylä: “Ympäristömuutoksen vaikutus sudenkorentolajien häviämiseen pienvesistä”, 800 euroa

Opiskelija  Mikko Paajanen, Turku:“Sekundaarisen sademetsän sukkessiovaiheiden hyödyntäminen Perun Amazoniassa  – Tapaustutkimus San Rafaelin kylästä“, 1500 euroa

Tiedotuspäällikkö Terho Poutanen, Helsinki: yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien päivän järjestämiseen 15.6.2003, 700 euroa

FM Annamari Salonen, Helsinki:“Suomalaisten harjuspopulaatioiden (Thymallus thymallus) muunteluun ja monimuotoisuuteen vaikuttavat ympäristötekijät”, 1500 euroa

KEMIRA n nimikkostipendin sai HuK Iita Lepo, Jyväskylä: “ Opetusviestintä ulkona luonnossa tapahtuvassa ympäristökasvatuksessa”, 800 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

Fil.yo Jenny Forsman ja FT Roosa Leimu, Turku: “ Elinympäristöjen pirstoutumisen, umpeenkasvun ja ennallistamisen vaikutukset tähkämaitikkapopulaatioiden geneettiseen ja ekologiseen  elinvoimaisuuteen”, 1500 euroa

Opiskelija Tiina Kekkonen, Espoo: “Habitaatin laadun ja saalistuksen vaikutus leväkatkaravun (Palaemon adspersus) populaatiorakenteeseen”, 1000 euroa

FM Kirsi Kostamo-Liusvaara, Nurmijärvi: “Furcellaria lumbricialis (Huds.) Lamour. Punalevän lisääntymisbiologia ja geneettinen muuntelu pohjoisella Itämerellä “, 2000 euroa

FM Mika Miettinen, Rusko, “Pilkkasiiven kannan nykytilan selvitys Saaristomeren keski- ja ulkosaaristossa vuonna 2003”, 1500 euroa