Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2004

i

2004

Säätiö jakoi vuonna 2004 apurahoja 9 hankkeelle yhteensä 14 000 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

FL Hanna Kondelin, Liperi, Suomen eteläpuoliskon lettojen kasvillisuuden luokittelua käsitelevään tutkimukseen, 1500 euroa

Fil.yo Kaisa Jääskeläinen, Helsinki, lahopuulla kasvavien limasienten (Myxomycota) ja niillä elävien kovakuoriaisten (Coleoptera) esiintymistä Kainuun luonnonmetsissä käsittelevään pro gradu –tutkimukseen, 1500 euroa

Paimion seudun ympäristöyhdistys, Paimio, Maisemanhoidon taitokoulun toimintaan 1000 euroa

Fil.yo Keijo Savola, Helsinki, noin 20 Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan turvetuotannon uhkaaman suoalueen luontoarvojen selvittämiseen, 1500 euroa

Fil.yo Mari Wikholm, Vantaa, Helsingin seudun ja kehyskuntien alueella sijaitsevien noin kymmenen lahopuustoltaan monimuotoisen metsäalueen kääpäselvitykseen, 1500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

FM Heidi Arponen, Kirkkonummi, Itämeren meriajokasesiintymien pirstoutumista, sen mekanismeja ja vaikutuksia eliöyhteisöihin selvittävään väitöskirjatyöhön, 2000 euroa

FM Kirsi Nisula, Karkku, kasvillisuuden ja kasviston muutoksia Hangossa Tvärminnen edustan pienillä kalliosaarilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, 1500 euroa

Fil.yo Aino Alasentie, Helsinki, Itämeren hauen populaatiogeneettistä rakennetta käsittelevään pro gradu –tutkimukseen, 2000 euroa

Ritva Pietiläisen nimikkostipendin sai fil.yo Paula Aspelund, Helsinki, merenrantaniittyjen erittäin uhanalaisen putkilokasvilajin, suolapunkan (Samolus valerandi) ekologiaa, biologiaa ja suojelukeinoja käsittelevään pro gradu –tutkimukseen, 1500 euroa