Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2005

i

2005

Säätiö jakoi vuonna 2005 apurahoja 19 hankkeelle yhteensä 34 900 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

FM Miina Kovanen, Jyväskylä, metsästyksen vaikutuksia teeripopulaatioihin ja kannanvaihteluihin Keski-Suomessa selvittävään väitöskirjatyöhön, 2000 euroa

FT Riikka Räisänen, Helsinki, sieniväriaineiden sovellutuksia tekstiilipainoväreinä selluloosakuidulle selvittävään jatkotutkimushankkeeseen, 1000 euroa

FM (väit.) Teemu Tahvanainen, Joensuu, uhanalaisia kasveja ja luontotyyppejä suojelualueiden ulkopuolisilla soilla selvittävään tutkimukseen, 2000 euroa

Fil.yo Harri Hölttä, Joensuu, lähteitä ja niihin kohdistuvia ihmisvaikutuksia Pohjois-Savossa käsittelevään pro gradu –työhön 1000, euroa

Fil.yo Panu Kunttu, Jyväskylä, uhanalaisten ja vanhan metsän indikaattorikääpälajien esiintymistä Keski-Suomessa selvittävään pro gradu –työhön, 1500 euroa

Lasten Aurinkojuhla –työryhmä, perheille suunnatun toiminnallisen tapahtuman järjestämiseen Kemiössä Westerin luomupuutarhassa 28.6.2005, 1000 euroa

Lentua-Seura ry., Kuhmo, karhu-teemaisen koko perheen luontoleirin järjestämiseen, 1000 euroa

Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri, yläasteille suunnattuun metsien uhanalaisista lajeista ja luonnonmukaisesta metsänhoidosta kertovaan Metsälähettilästoimintaan, 500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

FM Hanna Kuukka, Helsinki, viljeltyjen lohikalojen kaihia ja sen merkitystä luonnonkantojen elvyttämisessä selvittävään pro gradu –työhön, 2000 euroa

Fil.yo Noora Mustamäki, Turku, kolmipiikin sukurauhasten kehitystä ja lisääntymishäiriöitä Itämerellä selvittävään pro gradu –työhön, 1500 euroa

Fil.yo Teemu Nieminen, Jyväskylä, Merenkurkun luonnonsuojelullisesti arvokkaiden merenrantaniittyjen vaakisaislajistoa selvittävään pro gradu –työhön, 1500 euroa

FM Marie Nordström, Turku, pohjaeläinten osallistumista ekologisiin prosesseihin, kuten makrolevien hajoamiseen ja muodostumiseen Pohjois-Itämeren pehmeillä pohjilla selvittävään väitöskirjatyöhön, 3100 euroa

FM Heli Routti, Helsinki, norppien sopeutumista ympäristön vaihteleviin olosuhteisiin selvittävään väitöskirjatyöhön, 1100 euroa

FM Tuomas Räsänen, Turku, Itämeren suojelun syntyä ja luontokäsitysten muutosta käsittelevään väitökirjatyöhön, 1500 euroa

FT Katriina Tiira, Helsinki, sisäsiitoksen vaikutuksia suomalaisten lohikalojen elinkiertopiirteisiin ja käyttäytymiseen luonnonmukaisissa oloissa selvittävään tutkimukseen, 2000 euroa

FM Petteri Vihervaara, Turku, Fennoskandian pohjanlepakkopopulaatioiden vuodenaikaisrytmiikkaan ja elinkiertostrategiavalintaan vaikuttavia tekijöitä selvittävään väitöskirjatyöhön, 3000 euroa

Itämeri-rahaston apurahat

Luonto-Liitto ry., Helsinki, yläasteille suunnattavan Itämerestä ja sen suojelusta kertovan koulutusmateriaalin tuottamiseen sekä koulutusta toteuttavien Itämerilähettiläiden toimintaan, 4200 euroa

Varatuomari Raisa Tarasuo, Helsinki, taustaselvitykseen vesipolitiikan puitedirektiivin sisältämien vesiluonnon suojeluun tähtäävien velvoitteiden huomioon ottamisesta vesilainsäädännön uudistamistyössä, erityisesti direktiivin 4 artiklan osalta, 2000 euroa

Fortum Oyj:n nimikkostipendin sai Virtavesien hoitoyhdistys ry., Lohja, Itämereen laskevien jokien ja purojen ennallistamistyöhön, 3000 euroa