Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2007

i

2007

Säätiö jakoi vuonna 2007 apurahoja 18 hankkeelle yhteensä 27 908 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

Virpi Juvonen, Mieslahti, pro gradu –työhön “Lehtojensuojeluohjelma-alueiden ekologinen laadukkuus ja alueellinen edustavuus sekä kohteiden sukkessiokehitys ja häiriödynamiikka Kainuussa ja sen merkitys suojelutavoitteille”, 1000 euroa

Pertti Koskimies, Kirkkonummi, tutkimukseen “Maakotkan suojelubiologia Pohjois-Suomessa: Seuranta-aineiston analyysi ja julkaiseminen”, 2000 euroa

Timo Pakkala, Helsinki, pitkäaikaistutkimukseen pohjantikan populaatioekologiasta Lammin Evolla, 2000 euroa

Symbioosi ry, Helsinki, Kemihaaran soiden ja IBA-alueen linnustokartoitukseen, 500 euroa

Mauno Särkkä, Helsinki, Keski-Suomen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden suojelemattomien yhteisömetsien luontoarvojen selvitykseen, 1500 euroa

Jukka Timonen, Oulu, pro gradu –työhön, jossa rakennetaan malli ja simulaatio erilaisten suotyyppien ennallistamisesta, 1400 euroa

Suvi Vanhanen, Pori, kirjahankkeeseen “Sinä aamuna teeret soivat. Evon metsät ja Evonkävijät”, 1500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

Päivi Berg, Kruunupyy, pro gradu –työhön, “Happaman humusveden ja raudan vaikutus jokihelmisimpukan nuoruusvaiheen selviytymiseen”, 658 euroa

Annette Bäck, Luoto, tutkimukseen selkälokin poikastuotannosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, vuorokausirytmistä ja ruoka-alueiden käytöstä Torsön saaristossa Uudessakaarlepyyssä, 1000 euroa

Elena Glazkova, Pietari, tutkimukseen “Merimetsojen vaikutukset kasvillisuuteen Suomenlahden saarilla”, 2000 euroa

Antti Halkka, väitöskirjatyöhön “Ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämeren hylkeisiin”, 2000 euroa

Noora Hilden, Helsinki, pro gradu –työhön “Suojelutason suotuisuuden ekologiset edellytykset”, 2000 euroa

Marjut Kreivi, Oulu, väitöskirjatyöhön Pohjanlahden merenrantaniityillä esiintyvän ruijanesikkoryhmän uhanalaisten lajien luonnonsuojelugenetiikasta, 2000 euroa

Miia Mannerla, Helsinki, pro gradu –työhön “Itämeren rehevöitymisen vaikutus kolmipiikkipopulaation elinkykyyn”, 1100 euroa

Naiset Rauhan Puolesta –liike, Helsinki, näyttelyyn “Uraani vai oikeus elämään!”, 750 euroa

Veli-Matti Pakanen, Oulu, väitöskirjatyöhön “Uhanalaisten kahlaajapopulaatioiden elinkykyanalyysi: sukupuuttoriski, sukusiitostaakka ja elinympäristön hoito”, 2500 euroa

Vesa-Matti Toivonen, Helsinki, dokumenttiprojektiin “Itämeren vedenalainen luonto – elämää pinnan alla”, 2500 euroa

Santtu Välilä, Oulu, pro gradu –työhön “Jokihelmisimpukan suojelugenetiikka”, 1500 euroa