Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2008

i

2008

Säätiö jakoi vuonna 2008 apurahoja 12 hankkeelle yhteensä 20 500 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

Hallintotieteiden yo Sini Harkki, Helsinki, Metsähallituksen poliittista ohjausta käsittelevään pro gradu –työhön 1000 euroa

FM Anni Koskela, Oulu, metsäahman ekologiaa selvittävään väitöskirjatyöhön 1500 euroa

Luonto-Liitto ry.:n metsäryhmä, Helsinki ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry., Lappeenranta, Etelä-Karjalan maakunnassa sijaitsevien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden yhtiömetsien kartoitukseen 2000 euroa

Fil. yo Anni Markkanen, Jyväskylä, valkoselkätikkametsien lahottajasienilajiston selvittämiseen 1000 euroa

FM Ralf Wistbacka, Larsmo, tutkimukseen luonnonsuojelulain 49§:n mukaan tehtyjen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen toimivuudesta 2000 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

FM Panu Kunttu, Taalintehdas ja FM Timo Kosonen, Turku, Saaristomeren suojelullisesti arvokkaiden kääpäyhteisöjen rakennetta selvittävään tutkimukseen 1300 euroa

Luonto-Liitto ry., Helsinki, ala-asteikäisten lasten Itämeri-aiheiseen ympäristökasvatukseen ja lasten leiritoimintaan soveltuvan Itämeri-aiheisen materiaalin tuottamiseen 3000 euroa

FM Outi Vesakoski, Turku, post-doc tutkimukseen liittyvään pro gradu –työhön kasviyhteisön rakenteen vaikutuksesta kalojen saalistuskohteiden valintaan 2000 euroa

FL Seppo Vuolanto, Helsinki, opaskirjaan EU:n lintu- ja luontodirektiivien soveltamisesta biodiversiteetin suojelun tehostamiseksi 1500 euroa

FT Kristiina Vuori, Turku, tutkimukseen geneettisen alkuperän vaikutuksesta oksidatiivisen stressin esiintymiseen Itämeren syönnöslohipopulaatiossa 2200 euroa

Itämeri-rahaston apurahat

FM Antti Halkka, Helsinki, ilmastonmuutoksen vaikutusta Itämeren hylkeisiin käsittelevään väitöskirjatyöhön 2000 euroa

Outokumpu Oyj:n nimikkostipendin sai luontopedagogi Vesa Heinonen, Vaasa, “Wildlife Vaasa 2008” kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin järjestämiseen 1000 euroa