Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2009

i

2009

Säätiö jakoi vuonna 2009 apurahoja 15 hankkeelle yhteensä 21 300 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

Fil.yo Mirjami Margaritis, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen ”Saimaannorppakuuttien  (Phoca hispida saimensis) levittäytyminen ja elinympäristön käyttö”, 1 000 euroa

FL Pertti Koskimies, ”Tunturihaukan suojelubiologia Fennoskandiassa” -tutkimukseen,  2 000 euroa

Fil.yo Harri Kuokkanen, Helsinki, Etelä-Savon arvokkaiden, suojelemattomien metsien kartoitukseen ja luontoarvojen inventointiin, 1 000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien päivän 14.6.2009 järjestämiseen, 1 000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, suoaiheisen videon tuottamiseen liiton verkkosivuille, 1 000 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

FM Suvi Ponnikas, Oulu, väitöstutkimukseen ”Suomen uhanalaisten petolintujen populaatiogenetiikka ja suojelu”, 2 000 euroa

FT Mia Rönkä, Turku, post doc -tutkimukseen ”Öljypäästöjen ja talvi-ilmaston vaikutus vesilintukantoihin”, 2 000 euroa

FM Matias Scheinin, Turku, väitöstutkimukseen ”Productivity and biodiversity in shallow bays – zooplankton as a structural and functional mediator”, 1 500 euroa

FM Thomas Lilley, Turku, väitöstutkimukseen ”Orgaanisten tinayhdisteiden vaikutukset Saaristomeren avainlajiryhmään, surviaissääskiin, ja näiden kautta koko alueen ravintoverkkoon”, 1 500 euroa

Fil. yo Pipsa Lappalainen, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Orgaanisten tinayhdisteiden vaikutukset saaristomeren vesisiippojen (Myotis daubentonii)  ruokailukäyttäytymiseen ja ruokailualueiden valintaan, 1 500 euroa

Työryhmä Jyrki Ikonen, Timo Kosonen, Panu Kunttu ja Henrik Murdoch, Helsinki, Itämeren saaristo- ja rannikkoalueen arvokkaiden, suojelemattomien metsien kartoitukseen ja luontoarvojen inventointiin, 2 000 euroa

Kemiönsaaren Luonto ry, Kemiö, jätteiden kierrätykseen innostavaan ”Mikään ei katoa” – videoprojektiin, 1 000 euroa

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry, pilottihankkeeseen ”Lepakoiden suojelun ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittaminen Saaristomerellä”, 1 500 euroa

Itämeri-rahaston apurahat

FM Antti Halkka, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Ilmastonmuutoksen vaikutus Itämeren hylkeisiin”, 1 300 euroa

Työryhmä Emmi Jormalainen ja Jenni Valo, Helsinki, Itämeri-aiheisen julkaisun ja www-sivuston tuottamiseen, 1 000 euroa