Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2010

i

2010

Säätiö jakoi vuonna 2010 apurahoja 19 hankkeelle yhteensä 24 398 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

FM Anni Koskela, Oulu, ahman ekologiaa ja käyttäytymistä käsittelevään väitöskirjatutkimukseen, 1700 euroa

Fil. yo Meeri Koivuniemi, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen “Photo-ID saimaannorppatutkimuksessa”, 1300 euroa

MMK Hanna Nupponen, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen “Korpien ennallistamisen lyhyen aikavälin vaikutukset puustoon ja puustorakenteeseen”, 1000 euroa

FM Ralf Wistbacka, Larsmo, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajauspäätösten toimivuuden selvittämiseen, 600 euroa

Työryhmä Markku Suoknuuti, Lauri Luukkonen ja Jari Kaitila, Vantaa, eteläisen Kymenlaakson suoperhoslajiston selvityshankkeeseen, 1500 euroa

FM Nika Potinkara, Jyväskylä, Paimion Askalan perinnemaisematalkoita kuvaavan valokuvanäyttelyn toteuttamiseen, 800 euroa

MMM Hanna-Kaisa Hellsten, Hyrynsalmi, metsän merkityksestä kertovan luontopolun tekemiseen Paljakanvaaralle, 700 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

FM Noora Mustamäki, Turku, saaristomeren ekosysteemiä ja erityisesti kuhan asemaa ravintoverkossa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen, 3000 euroa

FM Eero Vesterinen, Turku, väitöskirjatukimukseen ”Monitieteellinen analyysi vesisiipan ravinnonkäytöstä Saaristomerellä”, 1 500 euroa

FM Ann Ojala, Helsinki, väitöskirjatutkimukseen ”Ympäristöhuoli – arvojen ja moraalin merkitys”, 2000 euroa

LuK Pinja Mäkinen, Turku, pro gradu -tutkimukseen “Merikotkan pesäpaikkavaatimukset suhteessa metsätalouteen ja puustoon”, 1500 euroa

LuK Elina, Salo, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen “Ihmisen aiheuttaman rakkolevävyöhykkeiden fragmentoitumisen vaikutukset siinä eläviin selkärangattomiin”, 1500 euroa

FM Reetta Ljungberg, Espoo, tutkimukseen, jonka aiheena on vuollejokisimpukkapopulaatioiden sijainnin ja koon ennustaminen ympäristömuuttujien pohjalta, 2000 euroa

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, Turku, rannikko- ja saaristometsien suojelun edistämiseen, 2698 euroa

Itämeri-rahaston apurahat

FM Sanna Markkula, Helsinki, väitöskirjatutkimukseen “Itämeren eläinplanktonyhteisön talviekologia ‒ erityistarkastelussa kampamaneetit ja ilmastonmuutoksen vaikutukset”, 1000 euroa

Pro Hanhikivi ry, Parhalahti, Pyhäjoki, Hanhikiven maankohoamisrannikon luontoesitteen tuottamiseen, 1000 euroa

Sundom skola, Sundom, Vaasa, Merenkurkun ja Sundomin luontoon perehdyttävän opintojakson järjestelyihin, 600 euroa

Saukkorahastosta:

Niina Jääskeläinen, Turku, väitöstutkimukseen ”Saukkojen liikennekuolleisuus Suomessa”, 600 euroa

Milla Niemi, Helsinki, saukkojen liikennekuolleisuutta Suomessa käsittelevään tutkimukseen, 400 euroa