Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2011

i

2011

Säätiö jakoi vuonna 2011 apurahoja 14 hankkeelle yhteensä 32 000 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

Irina Kylmänen, Oulu, kierrätysmateriaaleista tuotettuun esikoisnäyttelyyn ”Muovinen kuurankukka”, 200 euroa

FT Jarmo Laitinen, Oulu, kasviyhteisöjen koostumuksen ja lajimäärän suhdetta suoekologisiin tekijöihin ja ympäristön heterogeenisuuteen selvittävään tutkimukseen Oulangan lettokosteikoilla, 1500 euroa

LuK Kristiina Nyholm, Äänekoski,  pro gradu -tutkimukseen ”Kuukkelin esiintymisen ennustaminen metsien kuviotietojen perusteella”, 800 euroa

FM Hanna Tuovila, Lohja, kotelosieniin kuuluvan Mycocaliciales subtile -lajikompleksin ekologiaa Suomessa ja Pohjoismaissa selvittävään tutkimukseen ja tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen, 1000 euroa

FM Ralf Wistbacka, Larsmo,  liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajauspäätösten toimivuuden selvittämiseen Pohjanmaalla, 2000 euroa

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, Turku, metsien suojelun edistämiseen Varsinais-Suomessa,  1500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

Rahaston 10 000 euron kymmenvuotisjuhla-apurahan saivat MMM Tatu Hokkanen, opettaja Urpo Koponen ja lintuharrastaja Ari Vuorio tutkimukseen, jolla selvitetään itäisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutoksia. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa itäisen Suomenlahden saaristolinnuston tilasta ja kehityksestä.

Anne Hyvärinen ja Teatteri MOORIA, Tampere, ”TYRSKYT” -vesiaiheisen varjoteatteriesityksen tuottamiseen päiväkoti- ja ala-asteikäisille, 1000 euroa

FM Noora Mustamäki, Turku, Saaristomeren ekosysteemiä ja erityisesti kuhan asemaa ravintoverkossa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen, 3000 euroa

FM Tiina Salo, Turku, väitöskirjatutkimukseen ”Muuttuvan elinympäristön vaikutukset syrjäisten vesikasvipopulaatioiden tuotanto- ja stressinsietokykyyn”, 3000 euroa

FM Sari Suhonen, Helsinki, sorsakantojen (ennen kaikkea tavin) vaihteluun vaikuttavia tekijöitä sekä koko Eurooppaa koskevalla muuttoväylätasolla että pesimäalueella Etelä-Suomessa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen, 2000 euroa

FM Anneli Syrjänen, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Sisäsiitoksen vaikutus harmosuomuyökkösen elinkelpoisuuteen”, 1000 euroa

Kemiönsaaren Luonto, Kemiö, Vanhan metsän aarteet -kirjan tuottamiseen, 3000 euroa

Itämeri-rahaston apurahat

FM Camilla Gustafsson, Turku, väitöskirjatutkimukseen, jolla selvitetään biodiversiteetin vaikutuksia vedenalasten kasviekosysteemien toimintaan, 2000 euroa.