Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2012

i

2012

Säätiö jakoi 50-vuotisjuhlavuonna 2012 apurahoja 21 hankkeelle yhteensä 35 550 euroa.

Apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojeluun

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Lappeenranta, Lohikosken alueen metsien kartoittamiseen, 1000 euroa

FM Henna Fabritius, Helsinki, tummaverkkoperhosniittyjen sukkessiota käsittelevään väitöstutkimukseen, 1500 euroa

Fil.yo Eveliina Hussi, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Matkailuelinkeino – saimaannorpan suojelun uhka vai mahdollisuus?”, 1000 euroa

LuK Maija Jauhiainen, Oulu,  pro gradu -tutkimukseen ”Ilveksen talviravinto ja saalistuskäyttäytyminen Pohjois-Savossa”, 350 euroa

FL Pertti Koskimies, Kirkkonummi, Pohjois-Karjalan suolinnustotutkimukseen ja Suomen suolinnuston yhteenvetoon, 1000 euroa

Kymeenlaakson luonnonsuojelupiiri, Kouvola, metsiensuojelun edistämiseen, 2000 euroa

LuK Juho Kytömäki, Tampere, pro gradu -tutkimukseen ”Aapasoiden luonnontila, suojeluarvo ja ennallistamistarve Pohjois-Pirkanmaalla”, 1500 euroa

Luonto-Liitto, Helsinki, valtion omistamien METSO- ja suojeluarvoja omaavien alueiden luontoarvojen selvittämiseen Länsi-Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan kaakkoisosassa 1500 euroa

LuK Kristiina Nyholm, Äänekoski, kuukkelin reviirin käyttöä ja pesäpaikan valintaa käsittelevään väitöstutkimukseen, 1500 euroa

Dosentti Aulikki Salmia, Tammela, ”Pohjolan uhanalaiset kämmekät” -kirjahankkeeseen, 1000 euroa

Ohjaaja, käsikirjoittaja Hanna Savisaari, Viljakkala, ”Hiljaisuuden hinta” -dokumenttielokuvaan, 1000 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

Kimmo Kaukonen, Oulu, Eino Merilän hyönteisaineiston lajitteluun, määrittämiseen ja digitointiin, 2000 euroa

FT Topi Lehtonen, Turku, liejutaskuravun vaikutusta pohjakalojen lisääntymismenestykseen Suomenlahdella selvittävään tutkimukseen, 2000 euroa

FM Kristina Noreikiene, Helsinki, haahkan elämänkiertoa ja fysiologista stressiä käsittelevään väitöstutkimukseen, 2500 euroa

FM Matias Scheinin, Turku, ympäristön rehevyyden ja eliöyhteisöjen rakenteen välistä yhteyttä fladojen eläinplanktonyhteisöissä selvittävään väitöstutkimukseen, 3000 euroa

WWF, merikotkatyöryhmä, ”Vuosikymmenet ison linnun parhaaksi – WWF merikotkatyöryhmä 1972-2012” -julkaisun tuottamiseen, 3000 euroa

Itämeri-rahaston apurahat

Fil.yo Katja Mäkinen, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Saaristomeren eläinplanktonlajiston muutokset 1960-luvulta nykypäivään”, 1400 euroa

Fil.yo, iktyonomi Mikko Peltola, Jyväskylä, Itämeren villilohen kasvua ja ravintoa selvittävään pro gradu -tutkimukseen, 1000 euroa

Keijo Pihlström, Helsinki, valokuvanäyttelyyn Itämeren valuma-alueen jokien kunnostustöistä sekä dokumenttiin Itämeren taimenkannoista, 2400 euroa

Toimittaja, tuottaja Ismo Tuormaa, Vantaa, Santahaminan ja sen ympäristön luonnosta kertovaan elokuvaan, 4000 euroa

FM, erityisopettaja Teresia Volotinen, Espoo, lasten ja nuorten luontoaiheisten kauno- ja tietokirjojen arviointiin työpajoissa, 900 euroa