Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2013

i

2013

Säätiö jakoi vuonna 2013 apurahoja 24 hankkeelle yhteensä 61 250 euroa.

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat

FM Camilla Ekblad, Espoo, merikotkan saalistusekologiaa käsittelevään väitöstutkimukseen, 12 500 euroa

FM Riitta Ryömä, Lammi, väitöstutkimukseen ”Metsien ennallistamishakkuiden ja -kulotusten monimuotoisuusvaikutukset, tutkimuskohteena lahopuusammalet”, 12 500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston muut apurahat 

Maataloustieteiden kandidaatti Leila Aminian, Oulu, pro gradu -tutkimukseen uhanalaisen rönsysorsimon populaatiorakenteesta Perämerellä, 1500 euroa

LuK Mikaela Korin, Turku,  pro gradu -tutkimukseen karikukon levinneisyydestä ja saalistuskäyttäytymisestä, 1000 euroa

Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys, Forssa, Tiit Leiton ”Vaikuse värvid – Hiljaisuuden värit” -teoksen julkaisemiseen suomeksi, 2000 euroa

Fil.yo Felix Luukkanen, Jyväskylä,  pro gradu -tutkimukseen ”Jokihelmisimpukan loisinnan vaikutus Iijoen kannan meritaimenen ja merilohen territoriaaliseen käytökseen”, 650 euroa

Fil.yo Jenni Piilola, Turku,  pro gradu -tutkimukseen ”Ympäristönsuojelemisesta elinehto. Ympäristövaikuttaminen SLY:ssä ja SLL:ssa vuosina 1967–1975”, 1000 euroa

LuK Helena Puro, Kotka, arvokkaiden meriluontotyyppien kartoitusta ja suojelutarvetta Kotkan seudulla käsittelevään pro gradu -tutkimukseen, 3000 euroa

FT Outi Vesakoski, Jokioinen, ja työryhmä, tutkimukseen ”Merimuukalaisia Saaristomerellä ja Suomenlahdella”,  4000 euroa

Fil.yo Emma Yrjölä, Turku, ympäristörikosten vastaiseen toiminta- ja ilmoitusohjeeseen kansalaisille, 1500 euroa

Itämeri-rahaston apurahat

FM Kimmo Aronsuu, Oulunsalo, nahkiaisen jokihabitaatteja ja niiden kunnostamista käsittelevään väitöstutkimukseen, 2000 euroa (Osuuskunta Tradeka-yhtymän nimikkostipendi)

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Lappeenranta, Etelä-Karjalan soiden suojelu- ja ennallistamistarpeen selvittämiseen, 750 euroa

Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys, Iisalmi, suoluonnon kartoitukseen Ylä-Savossa, 1500 euroa

LuK Janne Koskinen, Joensuu,  pienten metsälampien sudenkorentoyhteisöjä selvittävään pro gradu -tutkimukseen pro gradu -tutkimukseen, 1000 euroa

LuK Antti Leppänen, Jyväskylä,  pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään järvitaimenen esiintymiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä virtavesissä, 1000 euroa (Osuuskunta Tradeka-yhtymän nimikkostipendi)

FM Tua Nylén, väitöstutkimukseen ”Kompleksiset rantaprosessit ja kasvillisuuden muutokset hiekkaisilla maankohoamisrannikoilla”, 5000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto, Helsinki, turpeenkaivuualueiden vesistöhaittojen dokumentointiprojektiin, 2000 euroa

Luonnonsuojelurahaston apuraha

FM Mia Valtonen, Joensuu, väitöstutkimukseen uhanalaisen saimaannorpan geneettisestä monimuotoisuudesta ja populaatiorakenteesta, 3000 euroa

Saukkorahaston apuraha

Hanna Henttinen, Pori, saukon levinneisyyttä Varsinais-Suomessa ja lähialueilla selvittävään kartoitukseen, 1000 euroa

Apurahat säätiön käyttövaroista

Fil.yo Hanna Jauhiainen, Helsinki, luontoarvojen kartoitukseen yhtiöiden omistamissa metsissä Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa, 1000 euroa

Fil.yo Liisa Maria Karhu, Vaasa, pro gradu -tutkimukseen ”Vanhojen teiden pientareet perinnebiotooppien kasvilajiston korvaavana elinympäristönä”, 1000 euroa

Lastenkirjailija Titta Kuisma, Kalkkinen ja kuvittaja Laila Nevakivi, Vihti, tietokirjaan ”Värien luontokirja lapsille”, 1000 euroa

LuK Tuomo Lindholm, Lund (Ruotsi), osallistumiseen ”Nordic Geographers’ Meeting” -konferenssiin Reykjavikissa 11.–14.6.2013, 350 euroa

FM Emilia Pippola, Luonto-Liiton metsiensuojeluaineiston tallentamiseen Suomen Metsämuseo Luston kokoelmiin, 1000 euroa