Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2015

i

2015

Säätiö jakoi vuonna 2015 apurahoja 19 hankkeelle yhteensä 61 600 euroa. Apurahapotti on säätiön historian suurin, ja sen mahdollistivat edellisen vuoden lisääntyneet lahjoitukset.

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat:

VTM Tuuli Parviainen, Nousiainen, väitöstutkimukseen ”Ympäristöoikeudenmukaisuus öljyonnettomuuksiin liittyvässä ennaltaehkäisevässä päätöksenteossa Suomenlahdella”, 12 500 euroa

FM Johanna Suutarinen, Sammatti, väitöstutkimukseen ”Jälkiä jättämättä – salametsästyksen vaikutus suden ja karhun populaatioihin” , 12 500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston muut apurahat:

LuK Niina Kurikka, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään vedenalaisen biotooppi- ja habitaattiluokittelumenetelmän soveltumista Perämerelle, 1 200 euroa

LuK Aija Lehikoinen, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään rantakurvin populaatiogenetiikkaa levinneisyysalueen reunalla ja ytimessä, 1 000 euroa

LuK Pinja Näkki, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Mikromuovit pohjoisen Itämeren pehmeillä pohjilla”, 1 000 euroa

FM Jouni Salonen, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Isäntäkalasuhteen merkitys uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun menestymiseen”, 2 500 euroa

LuK Janne Törrönen, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään jokihelmisimpukan ja lohikalojen lisääntymiselle sopivia alueita Karjaanjoen vesistöalueella, 1 000 euroa

Itämeri-rahaston apurahat:

FM Birthe Weijola, Helsinki, Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan metsien luontoarvojen kartoittamiseen ja suojeluesityksen tekemiseen, 1 500 euroa (Osuuskunta Tradeka-yhtymän nimikkostipendi)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan taimenpurojen kunnostamiseen, 6 000 euroa

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys, Savonlinna, luontoelokuvafestivaalin koululaispäivän järjestämiseen, 500 euroa

LK Pekka Tenhunen, Tuusjärvi, Ensiaskeleet Suomen luontoon -opaskirjan tuottamiseen maahanmuuttajille, 2 000 euroa

FM Milla Tuormaa, Helsinki, Tarinaretki -oppikirjan tuottamiseen lähiluontoretkille, 2 000 euroa

Apurahat säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta:

DI Ari Aalto, Haapamäki, Keuruun varuskunta-alueen suojelunarvoisten metsien liito-orava- ja linnustokartoituksiin, 1 500 euroa

FM Juhana Kammonen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään saimaannorpan geeniperimää, 7 500 euroa (Luonnonsuojelurahaston apuraha)

Lapin luonnonsuojelupiiri, Rovaniemi, kansainvälisen metsäinventointileirin järjestämiseen Ylitorniolla elokuussa 2015, 1 000 euroa

FM Vesa Luhta, Ivalo, Inarin Lapin luonto- ja lintukohdeoppaan uudistetun painoksen tuottamiseen, 3 000 euroa

FT Timo Pakkala, Espoo, Hämeenlinnan Lammin Evon metsämantereen tikkojen kolopuiden kartoittamiseen ja kolotietokannan täydentämiseen, 2 500 euroa

Fil.yo Julia Palorinne, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Nokineulalajiston monimuotoisuus ja ekologia pystyynkuolleella koivulla”, 400 euroa

YTM, MA Katri Vuorjoki, Joensuu, Apajalahden hiljaisuusluontopolun opastus- ja opetusmateriaaleihin, 2 000 euroa