Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2016

i

2016

Säätiö jakoi vuonna 2016 apurahoja 18 hankkeelle yhteensä 58 950 eurolla. Apurahapotti on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Saajat ja hankkeet julkistettiin Helsingissä Tieteiden talolla 20.4.2016.

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat:

FM Jenna Purhonen, Vihtavuori, väitöstutkimukseen ”Huonosti tunnettujen lahopuulla elävien sienten yhteisöekologia ja suojelu muuttuvassa metsämaisemassa”, 12 500 euroa

FM Oula Tolvanen, Vantaa, väitöstutkimukseen ”Meritaimenen elinkierron mallintaminen”, 12 500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston muut apurahat:

LuK Aslak Eronen, Turku, sarjakuvanovelliin ”370 vuosirengasta”, joka kuvaa ikivanhan männyn ja sitä ympäröivän metsän elämää, 1 000 euroa

LuK Heini Hyvärinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Uhanalaisen jokihelmisimpukan poikasten keinokasvattaminen ’pulsed flow-through’ -menetelmällä”, 1 200 euroa

FM Annina Niskanen, Espoo, väitöstutkimukseen ”Refugiat ja arktis-alpiinisten ekosysteemien sietokyky muuttuvassa ilmastossa”, 3 000 euroa

Itämeri-rahaston apurahat:

FT Helen Cooper ja työryhmä, Kaarina, luokanopettajille suunnatun kaksikielisen opetusmateriaalin ”Metsästä mikroskoopille!” tuottamiseen, 3000 euroa

FT Heli Jutila, Hämeenlinna, Porin Preiviikinlahden saariston kasvistoa ja kasvillisuutta kuvaavan julkaisun tuottamiseen, 3 000 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkostipendi)

FM Juha Markkola, Oulu, väitöstutkimukseen ”Maailmanlaajuisesti uhanalaisen kiljuhanhen ekologia ja suojelu”, 3 500 euroa

Natur och Miljö rf, Helsinki, Lasten Itämeriprotesti / Barnens Östersjöprotest -hankkeeseen, 2000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry, Seinäjoki, Isojoen Villamon kalatiehankkeeseen, 2 800 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien teemapäivän järjestämiseen, 1 000 euroa

FM Antti Takolander, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen rannikkoalueiden makroleväyhteisöön – kokeellisten ja tilastollisten menetelmien yhdistäminen epävarmuustekijöiden vähentämiseksi”, 1 450 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkostipendi)

LuK Aura Tuominen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Puolukkaa pölyttävät hyönteiset ja niiden vaikutus puolukasta saatavaan tuottoon”, 1 000 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkostipendi)

Apurahat säätiön käyttövaroista ja Luonnonsuojelurahastosta:

FM, DI Matti Aalto, Keuruu, Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen inventointiin Keurusseudulla, 2 000 euroa (Luonnonsuojelurahaston apuraha)

FM, KTM Sari Kanala, Vesanka, Saippa-saimaannorppa satutuokioiden pitämiseen päiväkodeissa ja ala-asteilla, 2 000 euroa

LuK Miia Kokkonen ja LuK Jenni Toikkanen, Jyväskylä, Keski-Suomen huonosti tunnettujen metsien luontokartoituksiin, 2500 euroa

FM Vesa Luhta, Ivalo, Inarin Lapin luonto- ja lintukohdeoppaan uudistetun painoksen tuottamiseen, 2 000 euroa

FM Ralf Wistbacka, Larsmo, väitöstutkimukseen ”Liito-oravan ekologia – sopivan habitaatin käyttöä rajaavat tekijät”,  2 500 euroa