2017

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus jakoi itsenäisen Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi apurahoja 24 hankkeelle yhteensä 101 300 euroa. Vuoden 2017 apurahapotti on lähes kaksinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna.

 

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat:

FM Sonja Hurskainen, Oulu, väitöstutkimukseen ”Ympäristötekijöiden vaikutus harvinaisen boreaalisen kämmekän elinkelpoisuuteen”, 12 500 euroa

FM Heta Lähdesmäki, Turku, väitöstutkimukseen ”Suden paikat. Ihmisen ja suden suhde 1900-luvun Suomessa”, 12 500 euroa

FM Pankaj Pant, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Lääkeaineet Itämeressä ja niiden mahdolliset vaikutukset rannikkokalojen lisääntymismenestykseen”, 12 500 euroa

FM Ralf Wistbacka, Luoto, väitöstutkimukseen ”Liito-oravan paikalliskannan seurantatiedon avulla kohti kansallisen suojelutason kehittämistä”, 12 500 euroa

 

Rafael Kuusakosken muistorahaston muut apurahat:

FM Markku Hukkanen, Oulu, tutkimukseen alueellisesti vaarantuneen lapintiaisen populaation dynamiikasta, 3 000 euroa

Arkkitehti, VTT Timo Kalanti, Tuusula, post doc -tutkimukseen ”Metsä kaupungissa: havainnekuvat, mielikuvat ja Helsingin kulttuurimaisemat”, 3 500 euroa

Keskuspuistoryhmä -kansalaisliike, Helsinki, Asukkaiden keskuspuisto -kiertonäyttelyn tuottamiseen, 2 500 euroa

LuK Riku Rinnevalli, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Jokihelmisimpukan loisinnan vaikutus taimenen reviirikäyttäytymiseen”, 1 500 euroa

Tuottaja, ohjaaja Risto Ruokola ja työryhmä, Helsinki, ”Concrete Reasons” -dokumenttielokuvan tuottamiseen Suomen uhanalaisista ja sukupuuttoon kuolleista vaelluskaloista ja niiden kaltoin kohdelluista elin- ja lisääntymisalueista, 4 000 euroa

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos, Nauvo, Itämeren eläinplanktontunnistuskurssin järjestämiseen, 4 000 euroa

 

Itämeri-rahaston apurahat:

DocArt ky, Porvoo, Aktivisti -dokumenttielokuvan, joka kertoo Viiankiaavan puolustamisesta kansainvälistä kaivosjättiä Anglo Americania vastaan, esityskiertueen tuottamiseen, 5 000 euroa.

FM Henri Jokinen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään kampelakantojen pienentymiseen johtaneita syitä pohjoisella Itämerellä, 1 700 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

Kuvataiteilija AMK Kaija Kiuru ja työryhmä, Sodankylä, Viiankiaavan vuosi -tapahtumasarjan tuottamiseen, 1 300 euroa

FT Toni Laaksonen ja työryhmä, Turku, post doc -tutkimukseen ”Miljoona linnunpönttöä, kuinka monta luonnonkoloa? Kolopesijäyhteisön tilanne Suomen metsissä”, 4 000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

KM, taidekasvattaja Maria Laitila, Turku, meriajokasniittyjä käsittelevän lastenkirjan käsikirjoittamiseen, 3 000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

FM Saija Saarni, Turku, post doc -tutkimukseen ”Mikromuovit järvisedimentissä: sedimentaatioprosessin ymmärtäminen ja monitorointi”, 1 400 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry, Freshabit-Life-IP -hankkeeseen, jossa kartoitetaan ja kunnostetaan pienvesiä, 1 900 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, sll.fi-verkkopalvelu-uudistuksen Itämeriaiheisten sivujen tuottamiseen, 4 500 euroa

 

Apurahat Säätiön käyttövaroista:

LuK Satu Aura, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Metsänhakkuiden vaikutus vanhan metsän lajin, hömötiaisen, pesimiskäyttäytymiseen ja -menestykseen”, 1 500 euroa

FM Mari Jäntti ja työryhmä, Jyväskylä, tutkimukseen ”Auttaako valkoselkätikkametsien hoito lehtimetsiin sitoutunutta uhanalaislajistoa?”, 2 000 euroa

Luonto-Liiton susiryhmä, Helsinki, susiaiheisen dokumenttielokuvan tuottamiseen, 1500 euroa

Osuuskunta Myötävoima, Joensuu, nuorten monikulttuurisen vaelluksen järjestämiseen Patvinsuon kansallispuistossa, 1 000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Suomenselän ja Maanselän suojelu- ja ennallistamisesityksen kohteiden täydennysinventointeihin ja lajistokartoituksiin, 1 500 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry, Lappeenranta, Lapset ulos oppimaan -hankkeen luontokesäkerhojen tuottamiseen, 2 500 euroa