Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2017

i

2017

Säätiö jakoi itsenäisen Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi apurahoja 24 hankkeelle yhteensä 101 300 euroa. Vuoden 2017 apurahapotti on lähes kaksinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna.

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat:

FM Sonja Hurskainen, Oulu, väitöstutkimukseen ”Ympäristötekijöiden vaikutus harvinaisen boreaalisen kämmekän elinkelpoisuuteen”, 12 500 euroa

FM Heta Lähdesmäki, Turku, väitöstutkimukseen ”Suden paikat. Ihmisen ja suden suhde 1900-luvun Suomessa”, 12 500 euroa

FM Pankaj Pant, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Lääkeaineet Itämeressä ja niiden mahdolliset vaikutukset rannikkokalojen lisääntymismenestykseen”, 12 500 euroa

FM Ralf Wistbacka, Luoto, väitöstutkimukseen ”Liito-oravan paikalliskannan seurantatiedon avulla kohti kansallisen suojelutason kehittämistä”, 12 500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston muut apurahat:

FM Markku Hukkanen, Oulu, tutkimukseen alueellisesti vaarantuneen lapintiaisen populaation dynamiikasta, 3 000 euroa

Arkkitehti, VTT Timo Kalanti, Tuusula, post doc -tutkimukseen ”Metsä kaupungissa: havainnekuvat, mielikuvat ja Helsingin kulttuurimaisemat”, 3 500 euroa

Keskuspuistoryhmä -kansalaisliike, Helsinki, Asukkaiden keskuspuisto -kiertonäyttelyn tuottamiseen, 2 500 euroa

LuK Riku Rinnevalli, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Jokihelmisimpukan loisinnan vaikutus taimenen reviirikäyttäytymiseen”, 1 500 euroa

Tuottaja, ohjaaja Risto Ruokola ja työryhmä, Helsinki, ”Concrete Reasons” -dokumenttielokuvan tuottamiseen Suomen uhanalaisista ja sukupuuttoon kuolleista vaelluskaloista ja niiden kaltoin kohdelluista elin- ja lisääntymisalueista, 4 000 euroa

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos, Nauvo, Itämeren eläinplanktontunnistuskurssin järjestämiseen, 4 000 euroa

Itämeri-rahaston apurahat:

DocArt ky, Porvoo, Aktivisti -dokumenttielokuvan, joka kertoo Viiankiaavan puolustamisesta kansainvälistä kaivosjättiä Anglo Americania vastaan, esityskiertueen tuottamiseen, 5 000 euroa.

FM Henri Jokinen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään kampelakantojen pienentymiseen johtaneita syitä pohjoisella Itämerellä, 1 700 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

Kuvataiteilija AMK Kaija Kiuru ja työryhmä, Sodankylä, Viiankiaavan vuosi -tapahtumasarjan tuottamiseen, 1 300 euroa

FT Toni Laaksonen ja työryhmä, Turku, post doc -tutkimukseen ”Miljoona linnunpönttöä, kuinka monta luonnonkoloa? Kolopesijäyhteisön tilanne Suomen metsissä”, 4 000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

KM, taidekasvattaja Maria Laitila, Turku, meriajokasniittyjä käsittelevän lastenkirjan käsikirjoittamiseen, 3 000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

FM Saija Saarni, Turku, post doc -tutkimukseen ”Mikromuovit järvisedimentissä: sedimentaatioprosessin ymmärtäminen ja monitorointi”, 1 400 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendi)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry, Freshabit-Life-IP -hankkeeseen, jossa kartoitetaan ja kunnostetaan pienvesiä, 1 900 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, sll.fi-verkkopalvelu-uudistuksen Itämeriaiheisten sivujen tuottamiseen, 4 500 euroa

Apurahat Säätiön käyttövaroista:

LuK Satu Aura, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Metsänhakkuiden vaikutus vanhan metsän lajin, hömötiaisen, pesimiskäyttäytymiseen ja -menestykseen”, 1 500 euroa

FM Mari Jäntti ja työryhmä, Jyväskylä, tutkimukseen ”Auttaako valkoselkätikkametsien hoito lehtimetsiin sitoutunutta uhanalaislajistoa?”, 2 000 euroa

Luonto-Liiton susiryhmä, Helsinki, susiaiheisen dokumenttielokuvan tuottamiseen, 1500 euroa

Osuuskunta Myötävoima, Joensuu, nuorten monikulttuurisen vaelluksen järjestämiseen Patvinsuon kansallispuistossa, 1 000 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Suomenselän ja Maanselän suojelu- ja ennallistamisesityksen kohteiden täydennysinventointeihin ja lajistokartoituksiin, 1 500 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry, Lappeenranta, Lapset ulos oppimaan -hankkeen luontokesäkerhojen tuottamiseen, 2 500 euroa