Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2018

i

2018

Säätiö jakoi vuonna 2018 apurahoja 22 hankkeelle yhteensä 60 290 euroa. Jaettu summa on samaa tasoa kuin vuosina 2015–2016. Edellisvuosien tapaan Itämereen liittyvät hankkeet, linnut ja muut uhanalaiset lajit sekä metsät säilyivät tärkeinä tukikohteina.

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Daniel Rotko, väitöstutkimukseen ”Mikro- ja nanomuovien vaikutus vesieliöihin eri vesityypeissä”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Itämeri-rahaston muut apurahat:

MuK Noora Kauppila, konserttisarjaan ”Itku äidin haudalla – äänellä itkut kollektiivisen suremisen muotona ympäristöhuolen aikakautena”, 2500 euroa

Kemiönsaaren Luonto ry, Kemiönsaari, ohjelmallisen Metsäjuhlan järjestämiseen 19.5.2018, 2000 euroa

FT Otso Kortekangas, Tukholma, Saariston sankarit – lastenkirjaan Itämeren ja lounaissaariston luonnosta ja ilmaston- ja ympäristömuutoksista”, 4000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

FT Saija Saarni, Turku, post doc -tutkimukseen ”Mikromuovit järvisedimentissä: sedimentaatioprosessin ymmärtäminen ja monitorointi”, 1 400 euroa

Satakunnan luonnonsuojelupiiri ry, Pori, Karvianjoen jokihelmisimpukkakannan elvyttämiseen, 2000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Fil. yo, tutkimusavustaja Hanna Suonia, Jyväskylä, jokihelmisimpukan kuntoutukseen liittyvään opintomatkaan Austevollin raakkulaitokselle Norjassa, 1270 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

MMK Joonas Tammivuori, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Puro- ja viherkäytävät eläinten kulkuväylinä pääkaupunkiseudulla”, 1400 euroa

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos, Parainen, Seilin sääksikamerakalustoon kuuluvan live-kameran hankintaan, 1500 euroa

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat:

LuK Terhi Alsila, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Elinympäristön ennallistamisen vaikutus soiden linnustoon”, 1500 euroa

FM Ari-Pekka Auvinen, Oulu, väitöstutkimukseen ”Uhanalaisen arosuohaukan kannankehitykseen ja levinneisyysalueen muutokseen vaikuttavat ekologiset tekijät”, 3320 euroa

KuM Heini Nieminen ja KuK Sandra Nyberg, Kotka, taiteen ja tieteen yhteisprojektiin ”Zostera Marina II, Insertio”, 3000 euroa

FK Sami Timonen, Oulu, tutkimukseen ”Mustapyrstökuirin Suomen pesimäkannan populaatiokehitys ja siihen vaikuttavat tekijät”, 3300 euroa

FT Mari Tolkkinen, Oulu, post doc -tutkimukseen ”Pienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous”, 3000 euroa

FM Maria Yli-Renko, Turku, väitöstutkimukseen ”Itämeren leväsiira ja vieraslaji liejutaskurapu: kotoperäinen laji ei tunnista uutta uhkaa”, 3000 euroa

Media-assistentti Suvi West ja medianomi Anssi Kömi, Helsinki, Suttesája- dokumenttielokuvaan luonnon oikeuksista ja pyhyydestä, 3000 euroa

Apurahat säätiön käyttövaroista: 

FM Gerhardus Lansink, Oulu, ahman luonnonsuojelugenetiikkaa selvittävään väitöstutkimukseen, 4000 euroa

Mustarinda-seura ry, Hyrynsalmi, Jäkäläfestivaalin järjestämiseen osana Lähellä – Kaukana – Metsässä -hanketta, 1500 euroa

Fil. yo Martti Rajamäki, Jyväskylä, Keski-Suomen yhtiömetsien uhanalaisten kääpälajien selvitykseen, 1700 euroa

FT Pasi Reunanen, Vesanka, kirjahankkeeseen ”Tiellä kohti laajenevaa luonnonsuojelua – Hiljaisesta keväästä Tukholman ympäristökokoukseen”, 2500 euroa

MuM Viola Räisänen, Helsinki, Sananjalka ja tuulen sävel -tarinallisen metsäkonserttisarjan järjestämiseen (perustuu kirjailija Anni Kytömäen Kultarinta-teokseen), 1000 euroa

LuK Kalle Salovaara, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Aavistushakkuut – totta vai tarua?”, 1000 euroa