Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2019

i

2019

Säätiö jakoi vuonna 2019 apurahoja 23 hankkeelle yhteensä 62 500 euroa. Jaettu summa on samaa tasoa kuin vuosina 2015–2018.

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Antti Miettinen, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Villin Itämeren lohen suojelu ja palauttaminen genomisia menetelmiä hyödyntämällä”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Muut apurahat:

Kuvataiteilija, arkkitehti Ulla-Maija Alanen, Helsinki, Veden taju -kirjahankkeeseen, 2000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Metsätalousinsinööri, tait. yo. Janette Backmann, Napapiiri, Hukkuva maa, katoava maisema -valokuvanäyttelyn tuottamiseen, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Dominika Bujnakova, Oulu,  pro gradu -tutkimukseen ”Euraasian ahman demografinen historia ja fylogeografia”, 2000 euroa

FM Heini Hyvärinen, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Jokien liettyminen jokihelmisimpukan uhanalaisuuden syynä”, 4000 euroa (Itämerirahastosta)

MuK Noora Kauppila, Helsinki, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavaan moniääniseen ympäristötaideprojektiin ”Loputon Suo”, 2000 euroa (Itämerirahastosta)

FM Juha Kauppinen, Hämeenlinna, Mennyt metsä – Etelä-Suomen alkuperäistä metsää etsimässä -reportaasi Suomen luonto -lehteen ja siihen liittyvä verkkoaineisto, 2000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Maari Kosma, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Ekologisten verkostojen suojelu kaupunkien laajentuessa – liito-orava Jyväskylässä”, 1500 euroa

TaM Ritva Kovalainen, Kemiönsaari ja TaM Sanni Seppo, Helsinki, Metsä – Erämaa -valokuvakirjan ja siihen liittyvien näyttelyteosten tuottamiseen, 3000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

FM Sini Lemmetty, Jyväskylä, Kohtaamisia Kirkkonummella, pääkaupunkiseudun susirajalla – tutkijoiden ja asukkaiden saattaminen yhteen sovittelujournalismin keinoin -hanke, 2000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

FT Jari Natunen, Helsinki ja BSc (Hons) Heta-Maria Haavisto, Helsinki, Kaivosinfo -opas – käytännön työkaluja kaivoshankkeen vaikutuspiirissä toimiville, 3500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Minna Pääkkönen, Kuopio, pro gradu -tutkimukseen ”Mikromuovit Itämeren keskisyvyyden vesinäytteissä”, 2000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Medianomi Raisa Kyllikki Ranta, Helsinki, Luonnonsuojelun kasvot -valokuvanäyttely, luonnonsuojelun vapaaehtoisista suojelutyön ääressä, painopisteenä Itämeren ja sisävesien suojelu, 3000 euroa (Itämeri-rahastosta)

FT Henna Rinne, Paimio, post doc -tutkimukseen ”Rakkohaurun huono tila Saaristomerellä – pilottitutkimus lajin vähenemisen syistä ja mahdollisuuksista lajin ennallistamiseen”, 2500 euroa (Itämerirahastosta, Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

FT Seppo Rytkönen ja työryhmä, Oulu, post doc -tutkimukseen ”Mitä populaatioekologiset pitkäaikaisaineistot paljastavat hömötiaisen uhanalaistumisen syistä?”, 3000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

MuM Viola Räisänen, Helsinki, kirjailija Anni Kytömäki, Siuro, Sananjalka ja tuulen sävel -tarinallisen metsäkonserttisarjan järjestämiseen (perustuu kirjailija Anni Kytömäen Kultarinta-teokseen), 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

FM Tero Tschokkinen, Helsinki, Etelä-Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen lisääntymispaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) kanssa, 2000 euroa (Itämeri-rahasto)

Fil. yo Heli Vainio, Jyväskylä, tutkimukseen, jolla selvitetään Örön lantakuoriaisten kolonisaatiota ja kerätään referenssiaineistoa, 500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

FM Riikka Vainio, Turku, väitöstutkimukseen ”Ravintoverkkojen huippulajit haitta-aineiden ilmentäjinä Suomen rannikolla”, 6500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

LuK Maiju Ylönen,  Turku,  pro gradu -tutkimukseen ”Neljänkymmenen vuoden aikana tapahtuneet muutokset saariston vesilinnustossa ja niiden yhteys ihmisen toimintaan”, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Savo-Karjalan Luonto-Liiton ilmastotoimintaryhmä, Joensuu, Joensuun ilmastotoimintaryhmän toimintaan, 500 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, tiedotushankkeeseen ”Itämeri EU-puheenjohtajuuskauden asialistalla”, 3000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Tiellä kohti laajenevaa luonnonsuojelua – Hiljaisesta keväästä Tukholman ympäristökokoukseen -tietokirjan julkistamistilaisuuteen, 500 euroa