Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2021

i

Vanha kuusimetsä

Säätiö jakoi vuonna 2021 apurahoja 23 hankkeelle yhteensä 66 000 euroa. Jaettu summa on samaa tasoa kuin vuosina 2018–2020.


Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapurahat:

FM Ida Penttinen, Turku, väitöstutkimukseen ”Merikotkan liikkumisekologia: synnyindispersaali, reviirin valinta ja nuoruusvuosien aikaiset liikkeet”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

FM Veera Saari, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Metsälain erityisen tärkeiden ympäristöjen 10§ rajauksen muutosten vaikutus puro- ja lähdeympäristöjen suojeluun”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Riikka Vainio, Turku, väitöstutkimukseen ”Ravintoverkkojen huippulajit merikotka, haahka ja merimetso haitta-aineiden ilmentäjinä Suomen rannikolla, 12 500 euroa

Muut apurahat:

FM Hanna Apajalahti, Helsinki, Hiljaa virtaa Vantaa -tietokirjan kirjoittamiseen Vantaanjoen historiasta, kulttuurista ja luonnosta, 3000 euroa (Itämerirahastosta)

Enon Luonnon ystävät ry, Eno, Enon luontoa 2 -julkaisun tuottamiseen ja julkistamistilaisuuden järjestämiseen (Markku Aho in memoriam), 750 euroa

Artenomi, videokuvaaja Jouni Hiltunen, Kuusankoski, Merikotkan paluu -luontoelokuvan leikkaustyöhön, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Jonna Kangas, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Itämeren suolapitoisuuden muutoksen vaikutus planktonravintoverkon mikrobisilmukkaan”, 750 euroa (Itämerirahastosta)

Kemiönsaaren luonto ry, Kemiönsaari, Kemiönsaaren luonto -lehden painokuluihin, 2000 euroa (Itämerirahastosta)

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry/Munkkulla-työryhmä, Kirkkonummi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Munkkullan alueen ja Munkinpolun luonto- ja kulttuuriarvojen viestintään, 1000 euroa

FL Pertti Koskimies, Kirkkonummi, Villiluonnon puolustus -esseekirjan kirjoittamiseen, 2500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

HuK, TaK Christina Lax, Helskinki, uhanalaisista eläimistä kertovaan lasten kuvakirjaan, 1000 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha, Luonnonsuojelurahastosta)

Nuorisodiakoni, omavaraisviljelijä Eeva-Stiina Lönnemo, Salo, Meidän metsämme kansalaisliikkeen metsädialogien järjestämiseen vuosina 2021–2022, 1500 euroa (Itämerirahastosta)

FM Miina Mäki, Helsinki, Elonkirjo -lasten tietokirjaan luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä, 1500 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha, Luonnonsuojelurahastosta)

LuK Milla Niiranen, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Boreaaliset suot ilmastonmuutoksessa: onko poron laidunnuksella merkitystä?”, 1000 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha, Luonnonsuojelurahastosta)

FT Matti Riihimäki, Tammisaari, tutkimukseen ”Merisirrien fenologia Suomenlahdella – olosuhteiden vaikutukset lajin esiintymiseen ja mikrohabitaattien valintaan loka-toukokuussa”, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Yhteispohjoismaisen luonnonkukkien päivän järjestämiseen, 1000 euroa   

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry, Joensuu, Pohjois-Karjalan uhattujen soiden inventointiin, 2000 euroa (Emeritusprofessori Rauno Ruuhijärven 90-vuotisjuhla-apuraha, Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Hankekoordinaattori Teija Tarvainen, Suomenniemi,  Paikka luonnolle -hankkeen kuvituskuvien tuottamiseen luonnonmukaisen pihanhoidon edistämiseksi, 500 euroa

FT Pauliina Teerikorpi, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Kaivostoiminnan päättymisen  kemialliset ja ekologiset seuraukset Polvijärvessä – mallinnusmenetelmä vesiensuojelun tueksi”, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Assi Teittinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Jokien pohjaeläimistön vertailuolojen määritys mallintamalla”, 1000 euroa (Itämerirahastosta)

FM Milla Tuormaa, Helsinki, Monimuotoisuutta tutkimaan kaupunkiluonnossa -hanke, 1500 euroa (Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha, Luonnonsuojelurahastosta)

YTM Mari Uusivirta, Tampere ja YTM Anna-Sofia Nieminen, Helsinki, tutkivaan journalistiseen hankkeeseen, jolla selvitetään maankäyttöä ja pohjoisen luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, 2000 euroa

FM Birthe Weijola, Helsinki, järjestöjen yhteisen kannanoton valmisteluun ja tiedottamiseen Vaasan metsäsuunnitelma 2020–2030-luonnoksesta, 1000 euroa (Itämerirahastosta)