Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2022

i

Vanha kuusimetsä

Säätiö jakoi 60-vuotisjuhlavuoden apurahoja 25 hankkeelle yhteensä 84 300 euroa. Jaettu summa on runsaan neljänneksen suurempi kuin edellisenä vuonna.

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Jonna Kukkonen, Turku,  väitöstutkimukseen ”Erittäin uhanalaisen isoapolloperhosen elinympäristöjen ennallistaminen Turunmaan saaristossa”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Rafael Kuusakosken muistorahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

DVM Sajjad Vakili Shahrbabaki, Turku, väitöstutkimukseen ”Hormonihäiritsijöiden ja ympäristömuutoksen vaikutukset telkän haudontakäyttäytymiseen”, 12 500 euroa

Muut apurahat:

FT Maija Hakanen ja Keskuspuistotyöryhmä, Helsinki, Helsingin Keskuspuiston suojelua edistävän uuden lajitiedon tuottamiseen ja olemassa olevan harrastajatiedon keräämiseen, 3000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Tapio Lindholmin muistoapuraha)

Maisema-arkkitehti Hanna Hannula, Helsinki, ja maisema-arkkitehti Daniela Rosqvist, Helsinki, Yhden pallon visiot -näyttelyn ja tapahtumasarjan tuottamiseen, 4000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Helsinki, Ympäristötietoisuuden lisääminen perusopetuksessa – linnut ympäristömuutosten viestintuojina -hankkeeseen, 3000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Petteri Horppila, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Haavankäävän määrän vaikutus tikkojen pesäpuunvalintaan talous- ja luonnonmetsissä”, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Tapio Lindholmin muistoapuraha

FL Sulo Häkkinen ja työryhmä, Hämeenlinna, Sääksi -tietokirjaan, 2500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Hortonomi Kari Järventausta, Valkeakoski, Lohjanjärven ja muun Uudenmaan kynäjalavaesiintymien inventointiraportin tuottamiseen, 1100 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)   

LuK Essi Järvinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Metsäsertifikaattien tehokkuus monimuotoisuuden suojelussa”, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Tapio Lindholmin muistoapuraha)

Valokuvaaja, dokumenttiohjaaja Jaakko Kilpiäinen, Porvoo ja FT Ville Vuorio, Joensuu, erittäin uhanalaisesta rupiliskosta kertovaan luontokirjaan, 1500 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, Kirkkonummi, Porkkalan lintuviikkoon ja viidesluokkalaisten linturetkiin, 1200 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

VTM Leena Koivula, Helsinki, Luonto ja tunteet -tietokirjaan ja koulutusmateriaaliin, 1500 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

YM, toimittaja Marjukka Kulmanen, Espoo ja FM Heikki Laurila, Helsinki, Teuvo Suominen – jäljenjättäjä -valokuvanäyttelyyn, 5000 euroa 

Toimittaja ja tietokirjailija Markku Lappalainen, Helsinki, suomalaisen lepakkotieteen ja lepakkoharrastuksen historiaa käsittelevään tietokirjaan, 3000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

LuK Anne Lehtinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Ohitusuomien vaikutus jokieliöstön monimuotoisuuteen”, 1000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

LuK Aliisa Madi, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Helotiales-kotelosienten esiintyminen ja monimuotoisuus vanhojen luonnontilaisten metsien järeillä lahopuilla”, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Tapio Lindholmin muistoapuraha)

Paimion seudun ympäristöyhdistys ry, Paimio, Paimionjokilaakson Askalankosken perinnemaiseman hoitotalkoisiin, 2000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Medianomi (AMK) Johanna Pekkala, Espoo, Iida ja Saimi Itämerellä -lasten kuvakirjaan, 3000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

B.Sc. Essi Pykäläinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Luontoarvojen valinnan vaikutus ekologisen kompensaation laskentaan”, 1000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, OsuuskuntaTradekan nimikkoapuraha)

Rajat Lapin Kaivoksille ry, Rovaniemi, tutkimukseen Keivitsan kaivoksen ympäristövaikutuksista, 4000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, luontokadosta kertovaan podcast-sarjaan vaalikeväänä, 3000 euroa 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki, SusiLIFE – SLLUP -hankkeen kouluvierailuihin ja yleisötilaisuuksiin Länsi-Uudellamaalla, 2000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

Tietokirjailija ja dokumentaristi Mia Takula, Ihminen hukassa -tietokirjaan ekokriisistä ja sen ratkaisuehdotuksista, 3000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

FM Riikka Vainio ja työryhmä, Turku, tutkimukseen, jolla selvitetään ympäristömyrkkyjen esiintymistä ja alkuperää Suomen rannikolla pesivissä haahkapopulaatioissa, 5000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Espoo, Virho Helmi Länsi-Uudenmaan jokien kunnostushankkeeseen, 3500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)