Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2020

i

2020

Säätiö jakoi vuonna 2020 apurahoja 27 hankkeelle yhteensä 72 000 euroa. Jaettu summa on noin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Itämeri-rahaston kuuden kuukauden työskentelyapuraha:

FM Ida Hermansson, Turku, väitöstutkimukseen ”Haahkoihin kohdistuvan saalistuksen vaikutukset muuttuvassa ympäristössä”, 12 500 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Itämerirahaston muut apurahat:

TaT Anna-Katriina Ilmaranta, Helsinki, lasten itämeriaiheisen verkkosivuston ”Pikku hylkeet” tuottamiseen, 2500 euroa

MSc Mina Kiani, Helsinki, väitöstutkimukseen ”Parhaan käytännön kehittäminen kunnostettavan pienen järven sedimentin maatalouskäyttöön ”, 6250 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Ympäristöasiantuntija Sanna-Mari Kunttu, Taalintehdas, opaskirjaan Ahvenanmaan luonto- ja kulttuuripoluista, 2500 euroa

Luonto-Liiton Itämeri-ryhmä ja Suomen sarjakuvaseura, Helsinki, Vaikuttavaa sarjakuvaa Itämeren rannoilla -ympäristökasvatushankkeeseen, 1500 euroa

Musiikkipedagogi AMK Anni Paarma ja työryhmä, Lappeenranta, Metsäkonsertti Haarikossa -tapahtuman tuottamiseen, 2000 euroa

FM Tero Tschokkinen, Helsinki, Etelä-Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen lisääntymispaikkojen kunnostukseen ja rakentamiseen, 3000 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

FM Petri Vahteri, Turku, väitöstutkimukseen ”Vedenalaisen kasvillisuuden muutokset ja tulevaisuus Saaristomeren alueella”, 6250 euroa (Wärtsilä Oyj:n nimikkoapuraha)

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat:

DI Ari Aalto, Ivalo, vanhojen metsien lajisto- ja METSO -selvityksiin Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, 2000 euroa

LuK Miska Haapsalo, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään Tornionjoen meritaimenen smolttien eli vaelluspoikasten selviytymistä matuureiksi ja kutuvaellukselle takaisin jokeen, 2000 euroa

FM (väit.) Antti Halkka, Helsinki, väitöstutkimuksen ”Ilmastonmuutos ja Itämeren eliöstö” painatuskuluihin, 500 euroa

Fil.yo Aatu Heiskanen, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen ”Photo-ID Saaristomeren norppatutkimuksessa – sovelluksia kannanseurantaan”, 1000 euroa

FM Henri Jokinen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla selvitetään Suomen rannikon kampelakannan vähentymisen syitä, 500 euroa

MMT Panu Kunttu, Taalintehdas, lounaissaariston pesimälinnuston kartoitukseen 46 vuotta ornitologi Pentti Linkolan toteuttaman laskennan jälkeen, 3000 euroa

FM Tuuli Rissanen, Vantaa, väitöstutkimukseen ”Tundrakasvillisuuden nykyiset ja historialliset säätelijät”, 1500 euroa

LuK Petra Saari, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Veden sameudessa tapahtuvien muutosten vaikutus haurujen levinneisyyteen kolmessa eri ilmasto- ja rehevöitymisskenaariossa”, 3000 euroa

Sompion Luonnonystävät ry, Sodankylä, Soklin ahot tutuiksi -kasviretken järjestämiseen, 1500 euroa

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki, Tuhansien järvien ja poikkeuksellisen murtoveden maa -hankkeeseen, jolla tuotetaan kansalaisille uutta tietoa tutkivan journalismin keinoin, 3000 euroa

Suupohjan ympäristöseura ry, Kauhajoki, Virtavesien elinympäristöt -hankkeen toiminnallisen ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen, 3000 euroa

Tietokirjailija, dokumentaristi Mia Takula, Susien mailla -dokumenttisarjan suunnittelu- ja käsikirjoitustyöhön, 3000 euroa

LuK Nita Tuomi, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Tornionjoen taimenen kutuvaelluskäyttäytymisen telemetriaseuranta”, 1500 euroa

Luonnonsuojelurahaston apuraha:

LuK Oona Herzog, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Muuttuvan ravintolajiston ja kilpailutilanteen vaikutus hömötiaisen ekologiaan”, 1500 euroa

Apurahat säätiön käyttövaroista:

Lastenkirjailija Titta Kuisma, Hartola, Liiturin metsä -luontotuntien pitämiseen Päijät-Hämeen alakouluissa, 1000 euroa

FM Pekka Majuri, Liminka, kartoitukseen, jolla selvitetään äärimmäisen uhanlaisen tummanyhäsurviaisen esiintymistä sekä Oulangan alueen virtavesien pohjaeläimistöä, 2500 euroa

BSc Clément Masse, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jolla selvitetään ahman ekologiaa ja ravinnonkäyttöä Fennoskandiassa, 1000 euroa

TaM Laila Nevakivi-Huovinen, Helsinki, perhosia käsittelevän lastenkirjan kuvittamiseen, 1000 euroa

Dos. Juha Suonpää, Tampere, Ilveskuiskaaja -dokumenttielokuvan tuottamiseen, 3000 euroa