Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Myönnetyt apurahat 2024

i

2024

Säätiö jakoi apurahoja 33 hankkeelle yhteensä 95 280 euroa. Jaettu summa on säätiön koko historian toiseksi suurin ja noin 17 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Rafael Kuusakosken muistorahaston työskentelyapurahat:

M.Sc Francesca Malcangi, Hämeenlinna, väitöstutkimukseen ”Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use”, 13 200 euroa (Kuusakoski Group Oy:n nimikkoapuraha)

FM Hennariikka Mäenpää, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Soiden karhukaisten runsaus ja yhteisörakenne sekä ojituksen ja ennallistamisen vaikutukset niihin”, 6 600 euroa

FM Aleksi Nirhamo, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Pystylahopuun jäkälät: lahopuun iän rooli ja haasteet luonnonhoidolle”, 6 600 euroa

FM Betty Marjamäki, Turku, väitöstutkimukseen ”Effects of climate change on moth abundance and biomass and their effect on passerine breeding success: a study on life-history traits and timing of life cycle phases of sub-arctic species”, 13 200 euroa (Kuusakoski Group Oy:n nimikkoapuraha)

DVM Sajjad Vakili Shahrbabaki, Turku, väitöstutkimukseen ”Incubation behaviour of long-lived seabirds under human-induced ecological stressors: From disturbance to anthropogenic endocrine disrupting chemicals”, 6 600 euroa

Muut apurahat:

LuK Anniina Aaltonen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Kosteikkojen hoitotoimenpiteiden vaikutukset linnuston monimuotoisuuteen”, 1500 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Enon Luonnonystävät ry, Eno, Pro Hepolampi -ennallistamistalkoiden järjestämiseen, 1 280 euroa (Luonnonsuojelurahastosta)

FM Jukka Hintikka ja FM Lasse Velmala, Helsinki, Luotokirvinen Itämeren muuttuvassa ympäristössä -seurantatutkimukseen, 1 000 euroa (Rafael Kuusakosken muistorahastosta)

Baltic Circle ry, Helsinki, Suo anteeksi -ennallistamistalkoiden järjestämiseen yhteistyössä Osuuskunta Lumimuutoksen kanssa, 2 500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

M.Sc Jelena Belojevic, Oulu, The Home River Bioblitz 2024 (Oulujoki) -kansalaistiedehankkeeseen,
1 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsinki, luontoretkien järjestämiseen Ukrainan pakolaisille,
1 500 euroa (Itämeri-rahastosta)

Arkkit. Siiri Hänninen ja You tell me -kollektiivi, Helsinki, vaihtoehtokaavan suunnitteluun rakentamisen uhkaamalle Stansvikin alueelle, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta)

Joensuun seudun luonnonystävät ry, Joensuu, haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyvään viestintään,
1 000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta)

LuK Emmi Kallioinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Onko mäntyjen kaulaaminen toimiva ennallistamiskeino metsän rakennepiirteiden muuttamisessa kohti luonnontilaa?”, 1 500 euroa (Itämeri-rahastosta)

FM Juho Karjalainen ja Soidinmenot-työryhmä, Oulu, Soiden Soidinmenot -videoteokseen, 2 500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

MMK Aleksi Knaappila, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen ”Metsäpalojen syttymiseen ja palaneeseen maastopinta-alaan vaikuttavat tekijät Fennoskandiassa”, 1 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

LuK Hanna Kokko, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Hyppyhäntäislajiston monimuotoisuus metsitetyillä pelloilla verrattuna tavanomaisiin talousmetsiin”, 1 000 euroa (Itämeri-rahastosta)

MMT Panu Kunttu ja ympäristösuunnittelija Sanna-Mari Kunttu, Taalintehdas, saaristolinnuston seurantatutkimukseen osana Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallista lintuatlastutkimusta”,
2 500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

MMM, toimittaja Katja Lamminen, Helsinki, Metsien monimuotoisuus -tietokirjaan, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

LuK Jessica Leskinen, Oulu, pro gradu -tutkimukseen ”Sukupuolen, pesimästatuksen ja maantieteellisen sijainnin vaikutus maakotkan lentomäärään ja elinpiirin kokoon pesimäaikana Suomessa”, 1 300 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Luontoliitto ry, Helsinki, Susilähettiläät -kouluvierailutoimintaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2004–2005, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta)

FT Tuija Maliniemi, Oulu, post doc -tutkimukseen, jolla selvitetään pohjoisten luontotyyppien puutteellisesti tunnettuja pitkäaikaismuutoksia, 3 500 euroa (professori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

FM Clément Massé, Oulu, väitöstutkimukseen ”The Wolverine Way: Demystifying Diets for Coexistence and Conservation”, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

LuK Saara Miinala, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Silakan mädin kuolleisuus ja huuhtoutuminen Pohjois-Airiston kutualueilla”, 1 000 euroa (Itämeri-rahastosta)

MMM, toimittaja Lotta Närhi, Helsinki, dokumentaariseen projektiin “Kuinka nähdä metsä puilta – vaihtoehtoisia tarinoita metsien käytöstä ja omistamisesta”, 4000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

YTK Lotta Ojajärvi, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen ”Nuorten ympäristötoimijuuden teemat Nuorten Luonto -lehdessä”, 1 000 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

LuK Jenna Rönttinen, Jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen ”Long-lasting effects of clearcuts on bird communities in Finnish forest landscapes”, 1 000 euroa (professori Rauno Ruuhijärven muistoapuraha)

FT, projektitutkija Tiina Salo ja työryhmä, Turku, Itämeren vedenalaisesta maailmasta kertovaan lasten tietokuvakirjaan, 2 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ry, Pori, luontokartoitukseen Pappilanahteen metsässä Porissa,
1 500 euroa (Itämeri-rahastosta)

Tampereen seudun metsäryhmä, Tampere, Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamishankkeen edistämiseksi järjestettävään kulttuuri- ja tiedotustapahtumaan Seitsemisen luontokeskuksessa, 2 500 euroa (Itämeri-rahastosta)

FM, ammattisukeltaja Anna Vesanen, Tammisaari, Itämeren syvän rannikkovyöhykkeen näytteenoton ja tutkimuksen kehittämiseen tutkimussukellusmenetelmin, 1 500 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)

Vieraile ja välität ry, Ähtäri, Pikku-Karhun luontokoulun toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, 2 500 euroa (Luonnonsuojelurahastosta, Osuuskunta Tradekan nimikkoapuraha)

FK Kristin Wikström, Turku, pro gradu -tutkimukseen ”Influence of artificial light at night on the growth and the attractiveness of macroalgae to grazers”, 1 000 euroa (Itämeri-rahastosta, Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapuraha)