Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Hakuohje ja -lomake

i

Hakuohje ja -lomake

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahoja voi hakea 1.12.2023–31.1.2024.

Vuonna 2024 jaetaan 4–6 kuuden kuukauden työskentelyapurahaa väitöskirjatyöhön (13 200 euroa) ja muita pienempiä apurahoja (keskimäärin 1 000–5 000 euroa) kolmesta erityisrahastosta ja käyttövaroista.

Hallitus tekee päätöksen apurahansaajista maalis–huhtikuun vaihteessa 2024.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka on auki vain hakuaikana. Lomake on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että työryhmille, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Lomakkeen täyttämiseen tarvitset internet-yhteyden.

Hakemuslomake on suomenkielinen, mutta lomakkeella pyydetyt tiedot, kuten yhteenveto tutkimus- tai hankesuunnitelmasta, voi täyttää myös englanniksi tai ruotsiksi. Samoin kaikki liitteet voivat olla englannin- tai ruotsinkielisiä.

  1. Jos käytössäsi on Google-tili, avaa hakulomake tästä ja lähetä mahdolliset liitteet lomakkeen yhteydessä.
  2. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, avaa hakulomake tästä ja lähetä mahdolliset liitteet lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Hakulomakkeessa on yksityiskohtaisemmat ohjeet hakemuksen täyttämiseen. Suosittelemme tutustumaan kaikkiin ohjeisiin tarkasti etukäteen.

Puolen vuoden työskentelyapurahan hakuehdot

Itämerirahastosta jaetaan yksi tai kaksi työskentelyapurahaa, jotka kohdistetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun liittyvään väitöstutkimukseen. Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaetaan kaksi tai neljä työskentelyapurahaa, jotka kohdistetaan Itämeren linnustoon, meren ekologiaan, ilmastoon tai maisemansuojeluun liittyvään väitöstutkimukseen. Puolen vuoden työskentelyapurahan suuruus on 13 200 euroa.

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa nuoren väitöskirjan tekijän keskittyminen tutkimustyöhönsä puolen vuoden ajaksi muusta työstä vapaana. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa, lukuunottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai muuta oman alan työtä, joka kattaa enintään 15% työajasta.

Apuraha on 2 200 euroa kuukaudessa sisältäen noin 14%:n lakisääteisen eläkevakuutus- ja työtapaturmavakuutuksen ja työskentelypaikan mahdollisesti perimän yleiskustannusosuuden. Lisätietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta (www.mela.fi).

Hakijan tulee pyytää lausunto/suositus väitöskirjan ohjaajalta ja pyytää lausunnonantajaa lähettämään suosituksensa suoraan Säätiölle joko sähköpostilla (sl-saatio@sll.fi) tai postitse (Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki) viimeistään 14.2.2024.

Muiden apurahojen hakuehdot

Muut apurahat on tarkoitettu tutkimuksesta/hankkeesta aiheutuviin kuluihin, matkoihin tai alle neljän kuukauden työskentelyyn, joten ne eivät kuulu lakisääteisen eläketurvajärjestelmän piiriin.

Hakijan tulee kirjoittaa hakulomakkeeseen haetun summan lisäksi käyttötarkoitus eriteltynä pääkohdittain.

Kysy lisää apurahoista:

Tarja Ketola, pääsihteeri

Puhelin: 040 527 5212

Sähköposti:tarja.ketola@sll.fi