Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Tietokirja esittelee Vantaanjoen historiaa, kulttuuria ja luontoa

Tietokirja

2021 - 2022

FM Hanna Apajalahti

3000€

Kirja edistää virtavesien suojelua kertomalla Vantaanjoen veden laadusta ennen ja nyt sekä uhanalaisista eläimistä ja kasveista. Se kannustaa vastuulliseen lähimatkailuun antamalla ohjeita, milloin, miten ja missä on luvallista kalastaa sekä kehottaa luonnossa kulkijaa liikkumaan ympäristöystävällisesti jalan ja polkupyörällä. Kirjassa kerrotaan myös suojelutoimenpiteistä, joita järjestöt ja yhdistykset ovat tehneet veden laadun parantamiseksi.  

Tietokirja Vantaanjoki – Tutkimusmatkailijan opas ilmestyy 8. maaliskuuta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana. Kirjan voi hankkia kirjakaupoista tai suoraan kustantamosta.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö edistää luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan elinympäristön suojelua jakamalla apurahoja tieteeseen ja taiteeseen. Tee lahjoitus