Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Itämeri, metsät ja uhanalaiset lajit apurahahankkeiden kärjessä

3.5.2018

Itämeri, metsät ja uhanalaiset lajit apurahahankkeiden kärjessä

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi tänä vuonna apurahoja 22 hankkeelle yhteensä 60 290 euroa. Apurahapotti on samaa tasoa kuin vuosina 2015–2016. Edellisvuosien tapaan Itämereen liittyvät hankkeet, linnut ja muut uhanalaiset lajit sekä metsät säilyivät tärkeinä tukikohteina.

Itämeri-rahaston puolivuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahana FM Daniel Rotkolle väitöstutkimukseen, jolla selvitetään mikro- ja nanomuovien vaikutuksia vesieliöihin eri vesistötyypeissä.

Itämerirahastosta myönnettiin myös kolme muuta Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahaa. Nimikkoapurahat saivat FT Otso Kortekangas ratkaisuhakuisen Saariston sankarit -lastenkirjan tuottamiseen, Satakunnan luonnonsuojelupiiri Karvianjoen jokihelmisimpukkakannan elvyttämisprojektiin ja fil.yo Hanna Suonia jokihelmisimpukan kuntoutukseen liittyvään koulutusmatkaan Austevollin raakkulaitokselle Norjaan.

Itämerirahastosta tuettiin myös FT Saija Saarnin post doc -tutkimusta mikromuovien sedimentaatioprosessista Suomen järvissä, ohjelmallista metsäjuhlaa Kemiönsaaressa sekä Seilin sääksikameran hankintaa.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta myönnettiin kolme apurahaa lintujen suojeluun. LuK Terhi Alsila tutkii elinympäristön ennallistamisen vaikutuksia soiden linnustoon, FM Ari-Pekka Auvinen uhanalaisen arosuohaukan kannankehitykseen ja levinneisyysalueen muutokseen vaikuttavia tekijöitä ja FK Sami Timonen mustapyrstökuirin Suomen pesimäkannan populaatiokehitystä ja siihen vaikuttajia tekijöitä.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta tuettiin myös muun muassa KuM Heini Niemisen ja KuK Sandra Nybergin projektia “Zostera Marina, Insertio”, jossa tuodaan taiteen keinoin tuodaan meriajokasniittyjen oleellista roolia vedenalaisen ekosysteemin terveyden ylläpitämisessä ja ilmaston lämpenemisen ehkäisemisessä.

Säätiön käyttövaroista tuettiin kolmea tutkimusta. FM Gerhardus Lansink tutkii väitöstutkimuksessaan ahman luonnonsuojelugenetiikkaa, LuK Kalle Salovaaran pro gradu -tutkimus selvittää aavistushakkuita ja FT Pasi Reunanen tutkii vuosina 1962–1972 tapahtunutta luonnonsuojelun laajenemista ympäristö- ja yhteiskunnalliseksi kysymykseksi.

Käyttövaroista tuettiin myös Keski-Suomen yhtiömetsien uhanalaisten kääpälajien selvittämistä, Mustarinda-seuran Jäkälä-festivaalia ja tarinallisen metsäkonserttisarjan järjestämistä.

Itämerirahastosta jaettiin yhteensä 28 570 euroa yhdeksälle hankkeelle, Rafael Kuusakosken muistorahastosta 20 120 euroa seitsemälle hankkeelle ja käyttövaroista 11 700 euroa kuudelle hankkeelle.

> Lista kaikista tuetuista hankkeista

Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta vuonna 1962 perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea).

Lisätietoja:

Säätiön puheenjohtaja Sirkku Manninen, sirkku.manninen@helsinki.fi, puh. 040 563 1546

Säätiön asiamies Tarja Ketola, tarja.ketola@sll.fi, puh. 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: luonnonsuojelunsaatio.fi