Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Itämeri-rahaston säännöt

i

Kallio ja retkeilijöitä Saaristomerellä, kuvaaja Milla Aalto

Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle perustettiin 18.11.2003 Itämeri-rahasto, jota tässä kutsutaan rahastoksi.

Rahaston perustamisvarat muodostuivat saadusta lahjoituksesta. Rahaston perustamispääoma oli 160.000,00 (satakuusikymmentätuhatta) euroa.

Rahaston sääntöjä muutetaan allekirjoituksen päivämäärällä seuraavasti:

Rahaston tarkoituksena on tukea Itämeren valuma-alueen ekosysteemien suojeluun kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Tukea voidaan myöntää myös kansalaisjärjestöjen Itämeri-yhteistyöhön.

Rahaston pääoman tuotosta jaetaan hakemusten perusteella apurahoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Rahaston apurahat julistetaan erikseen haettaviksi Säätiön muiden apurahojen hakuilmoituksen yhteydessä.

Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa ohjaamalla rahastoon lisälahjoituksia sekä ohjaamalla rahaston pääomaan se osuus tuotosta, joka jää vuosittain jakamatta. Lahjoitusmahdollisuudesta rahastoon kerrotaan Säätiön lahjoituspyyntöjen yhteydessä.

Rahaston varat sijoitetaan yhdessä Säätiön muiden varojen kanssa ja Säätiön sääntöjen mukaisesti, pääomaa turvaavasti ja mahdollisuuksien mukaan tuottavasti.

Rahaston hallitus päättää varojen käytöstä edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Rahaston hallituksen muodostaa Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus.

Uudistetut säännöt on hyväksytty säätiön hallituksessa 27.11.2012