Yrityslahjoitus

Vaahteranlehti Etelä-Suomessa. Kuvaaja Milla Aalto.

Miksi yrityksen kannattaa lahjoittaa?

  • Valitse luotettava lahjoituskohde. Säätiö perustettiin vuonna 1962 Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen (SLL:n edeltäjä) jäseniltä kerätyillä lahjoitusvaroilla. Peruspääomaa sekä jaettuja apurahoja on kasvatettu muun muassa yritysten ja yksityisten lahjoitusvaroin.
  • Tue merkittävää luonnontutkimusta. Tutkimustiedon pohjalta pystytään kohdistamaan suojelutoimenpiteet oikein muun muassa uhanalaisten lajien ja ekosysteemien suojelussa. Viime vuosina säätiö on tukenut muun muassa tutkimuksia, joilla selvitetään  mikromuovien vaikutuksia vesieliöihin sekä lääkeaineiden vaikutuksia rannikkokalojen lisääntymismenestykseen, uhanalaisten kääpälajien inventointeja, liito-oravan suojelutukimusta ja Itämeriaiheista koulumateriaalia.
  • Suuntaa lahjoituksesi nimikkostipendillä. Kohteena voi olla esimerkiksi Itämeren suojelu, metsien suojelu tai arvokkaiden maa-alueiden hankinta. Kysy lisää säätiön asiamieheltä.
  • Kehitä yrityksesi imagoa. Haluatko profiloitua luonnon ja kestävän kehityksen arvojen tukijana? Säätiö tiedottaa myönnetyistä apurahoista ja merkittävistä lahjoittajista.
  • Vähennä verotuksessa. Yritykset ja muut yhteisöt voivat vähentää vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron lahjoituksen tulostaan verotuksessa (Verohallinnon päätös 16.9.2016 Dnro A14/3570/2016 ).
  • Haluatko Yrityskummiksi? Säätiö nimitti historiansa ensimmäiset Yrityskummit 50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi keväällä 2012. Yrityskummin arvonimen sai seitsemän yritystä, jotka olivat tukeneet säätiön toimintaa vuosina 2007–2011 vähintään kolmella 1 000 euron lahjoituksella tai antaneet yhden vähintään 10 000 euron lahjoituksen. Säätiön hallitus nimittää harkintansa mukaan uusia Yrityskummeja myös tulevina vuosina.

>> Tee lahjoitus
>> Kysy lisätietoja säätiön asiamieheltä