Donera
Donera
In English På svenska

Din gåva till naturen

i

Din gåva till naturen

Det är lätt att donera på nätet

Din gåva innebär att du stöder skyddandet av den unika finska naturen för kommande generationer. Vi styr oavkortat alla donationer till aktuella projekt som främjar naturskydd mest effektivt. Via oss stöder du forskning, utbildning och praktiskt naturskyddsarbete.

Östersjön

Östersjöns avrinningsområde är fyra gånger större än själva havsområdet. Här finns det alltså mycket att forska i. Ge din gåva till förmån för ett friskt Östersjön och stöd medborgarorganisationernas östersjöarbete genom att donera till Östersjöfonden.

Utrotningshotade arter

Var nionde art i Finland riskerar att försvinna. Hjälp till att skydda utrotningshotade arter och ekosystem i vår natur genom Naturskyddsfonden.

Östersjöns fågelfauna och skärgård

Många speciella djur och växter har Östersjön som sitt hem. Du kan delta i skyddandet av ett unikt havsområde genom Rafael Kuusakoskis minnesfond.

Allmänt naturskydd

Stöd det allmänna natur- och miljöskyddet genom att donera till Stiftelsens allmänna medel. Våra experter väljer årligen ut de ändamål där stödets inverkan är störst.

Många sätt att donera

Engångsdonation

Många bäckar små blir en stor å. Välj en lämplig summa för det ändamål du önskar

Bemärkelsedagar och julgåvor

Gör en vän glad med en immateriell gåva.
Kom ihåg att skriva ut det vackra kortet.

Stipendium eller fond som bär ditt namn

Donera ett stipendium eller grunda en fond som bär ditt namn. Tilläggsinformation får du av Stiftelsens generalsekreterare.

Testamente

Stöd naturskyddet med ett testamente.

Övriga sätt att donera

Du kan också donera genom att göra en kontoöverföring. Skriv namnet på den fond du valt att donera till i meddelanderutan.

Donationskonton:

Nordea
FI18 1555 3000 1188 45
(NDEAFIHH)

Osuuspankki
FI59 5541 2820 0302 79
(OKOYFIHH)

Ytterligare frågor kan du ställa till:

Tarja Ketola, generalsekreterare

Telefonnummer: 040 527 5212

E-post:tarja.ketola@sll.fi

Insamlingstillstånd: Polisstyrelsen RA/2022/944, beviljat 15.8.2022, i kraft tillsvidare i hela Finland
förutom Åland. Medlen delas årligen ut stipendier för forskningsarbete som främjar natur- och
miljöskydd, samt till naturnära konstnärlig och litterär verksamhet, utbildningsarbete och
medborgarinstitutionernas projekter och verksamhet.