Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

Rafael Kuusakosken muistorahaston säännöt

i

Luoto Saaristomerellä, kuvaaja Milla Aalto

Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle perustettiin 28.9.2000 ”Rafael Kuusakosken muistorahasto”, jota tässä kutsutaan rahastoksi.

Rahaston perustamisvarat muodostuivat saadusta lahjoituksesta. Rahaston perustamispääoma oli 1.000.000 markkaa.

Rahaston sääntöjä muutetaan allekirjoituksen päivämäärällä seuraavasti:

Rahaston tarkoituksena on tukea luonnonsuojelua jakamalla apurahoja tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Rahaston pääoman tuotosta jaetaan hakemusten perusteella apurahoja etenkin nuorille tutkijoille. Apurahat kohdistetaan ensisijaisesti Itämeren linnustoa käsittelevään tutkimukseen ja yleisemmin saariston eliöstöön, ilmasto-oloihin ja meren ekologiaan sekä maisemansuojeluun liittyviin hankkeisiin.

Rahaston apurahat julistetaan erikseen haettaviksi Säätiön muiden apurahojen hakuilmoituksen yhteydessä.

Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa ohjaamalla rahastoon lisälahjoituksia sekä ohjaamalla rahaston pääomaan se osuus tuotosta, joka jää vuosittain jakamatta. Lahjoitusmahdollisuudesta rahastoon kerrotaan Säätiön lahjoituspyyntöjen yhteydessä.

Rahaston varat sijoitetaan yhdessä Säätiön muiden varojen kanssa ja Säätiön sääntöjen mukaisesti, pääomaa turvaavasti ja mahdollisuuksien mukaan tuottavasti.

Rahaston hallitus päättää varojen käytöstä edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Rahaston hallituksen muodostaa Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallitus.

Uudistetut säännöt on hyväksytty säätiön hallituksessa 27.11.2012