Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Säätiö jakoi apurahoja – Tukea muun muassa Itämeren lohen, raakun ja hömötiaisen suojeluun sekä taide- ja julkaisuhankkeisiin

24.4.2019

Säätiö jakoi apurahoja – Tukea muun muassa Itämeren lohen, raakun ja hömötiaisen suojeluun sekä taide- ja julkaisuhankkeisiin

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi tänä vuonna apurahoja 23 hankkeelle yhteensä 62 500 euroa. Jaettu summa on samaa tasoa kuin vuosina 2015–2018. Edellisvuosien tapaan Itämereen liittyvät hankkeet, linnut ja muut uhanalaiset lajit sekä metsät säilyivät tärkeinä tukikohteina.

Itämerirahaston puolivuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahana FM Antti Miettiselle väitöstutkimukseen, jolla selvitetään Itämeren lohen suojelua. Lisäksi myönnettiin kaksi muuta Wärtsilä Oyj:n nimikkoapurahaa.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin yhteensä 22 500 euroa yhdelletoista hankkeelle, Itämerirahastosta 35 500 euroa kahdeksalle hankkeelle ja säätiön käyttövaroista 4 500 euroa neljälle hankkeelle.

> Katso lista kaikista tuetuista hankkeista

Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta vuonna 1962 perustettu Säätiö tukee luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Säätiö jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistäviin tieteellisiin, taiteellisiin ja kirjallisiin töihin, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Testamenttilahjoitusten avulla Säätiö on myös perustanut muutamia yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea).

 

Lisätietoja

Säätiön pj Heikki Simola, heikki.l.k.simola(at)gmail.com, puh. 050 566 0640

Säätiön asiamies Tarja Ketola, tarja.ketola(at)sll.fi, puh. 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: www.luonnonsuojelunsaatio.fi