Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Säätiöltä tuplapotti luonnolle

15.5.2017

Säätiöltä tuplapotti luonnolle

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi itsenäisen Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi apurahoja 24 hankkeelle yhteensä 101 300 euroa. Apurahapotti on lähes kaksinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna. Saajat ja hankkeet julkistettiin Helsingissä Tieteiden talolla 15.5.2017. Samalla Säätiö juhli 55-vuotista taivaltaan luonnon- ja ympäristönsuojelun tukijana.

Apurahan vastaanottajia: Ylärivissä Jarmo Kalanti, Risto Ruokola, Toni Kinnunen, Petteri Saario, Toni Laaksonen, Matti Nieminen, Sami Säynevirta. Alarivissä Heta Lähdesmäki, Ralf Wistbacka, Riikka Karppinen, Susanna Pitkänen, Francisco Sánchez Molina ja Päivi Lundvall.

Edellisvuosien tapaan Itämereen liittyvät hankkeet säilyivät tärkeänä tukikohteena. Aikaisempia vuosia enemmän tukea myönnettiin metsien, soiden ja uhanalaisten lajien suojelua edistäviin hankkeisiin.

Sirkku Manninen ja Tarja Ketola

Apurahoja jakamassa puheenjohtaja Sirkku Manninen ja asiamies
Tarja Ketola. Onnittelusta poistumassa tuottaja Petteri Saario.

Säätiön seminaarin yleisöä 2017

Juhlaseminaarin yleisöä. 

Rafael Kuusakosken muistorahaston puolivuotiset työskentelyapurahat myönnettiin neljälle väitöstutkijalle. FM Sonja Hurskainen tutkii ympäristötekijöiden vaikutuksia harvinaisen boreaalisen kämmekän elinkelpoisuuteen, FM Heta Lähdesmäki ihmisen ja suden suhdetta 1900-luvun Suomessa ja FM Pankaj Pant lääkeaineiden mahdollisia vaikutuksia rannikkokalojen lisääntymismenestykseen Itämeressä. FM Ralf Wistbacka kehittää väitöstutkimuksessaan liito-oravan paikalliskannanseurantatutkimuksen avulla suuntaviivoja kansalliselle suojelutasolle.

Itämeri-rahastosta tukea saivat muun muassa DocArtin tuottama dokumenttielokuva, joka kertoo Viiankiaavan puolustamisesta kansainvälistä kaivosjättiä Anglo Americania vastaan, ja kuvataiteilija Kaija Kiuru Viiankiaavan luontoarvoista kertovan tapahtumasarjan järjestämiseen.

Itämeri-rahastosta myönnettiin myös neljä Wärtsilä Oyj:n nimikkostipendiä. Ne menivät FM Henri Jokiselle pohjoisen Itämeren kampelakantojen pienentymisen syitä selvittävään väitöstutkimukseen, FT Toni Laaksoselle post doc -tutkimukseen, jolla selvitetään kolopesijäyhteisön tilannetta Suomen metsissä, KM Maria Laitiselle meriajokasniittyjä käsittelevän lastenkirjan tuottamiseen sekä FM Saija Saarnille mikromuovien sedimentaatioprosessia Suomen järvissä selvittävään post doc -tutkimukseen.

Säätiön käyttövaroista tuettiin muun muassa lasten luontokesäkerhoja, nuorten monikulttuurista vaellusta Patvinsuolla ja susiaiheista dokumenttielokuvaa. Lisäksi tuettiin kahta metsiin liittyvää tutkimusta: LuK Satu Aura tutkii pro gradussaan metsänhakkuiden vaikutusta vanhan metsän lajin, hömötiaisen, pesimiskäyttäytymiseen ja -menestykseen, ja FM Mari Jäntti puolestaan tutkii, auttaako valkoselkätikkametsän hoito lehtimetsiin sitoutunutta uhanalaislajistoa.

Yhteensä Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 68 500 euroa kymmenelle hankkeelle, Itämerirahastosta 22 800 euroa kahdeksalle hankkeelle ja käyttövaroista 10 000 euroa kuudelle hankkeelle.

> Lista kaikista vuoden 2017 apurahansaajista ja hankkeista

Vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluliiton toimesta perustettu säätiö tukee sääntöjensä mukaisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa ja edistää alan tutkimustyötä. Se jakaa vuosittain sille lahjoitettujen varojen tuotolla ja saamillaan lahjoituksilla apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tilille FI18 1555 3000 1188 45 (Nordea).

Lisätiedot

Sirkku Manninen, Säätiön puheenjohtaja, sirkku.manninen(a)helsinki.fi, p. 040 563 1546

Tarja Ketola, Säätiön asiamies, tarja.ketola(a)sll.fi, p. 040 527 5212

Säätiön verkkosivut: luonnonsuojelunsaatio.fi