Lahjoita
Lahjoita
In English På svenska

i

Satavuotias saa lahjaksi Kivisuon luontohelmen

18.5.2017

Satavuotias saa lahjaksi Kivisuon luontohelmen

Näkymä Kivisuolle. Kuvaaja: Ari-Pekka Auvinen

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö on hankkinut suojeltavaksi 159 hehtaarin suo- ja metsämaa-alueen Utajärven ja Muhoksen rajamailla sijaitsevalta Kivisuolta. Suojelualueesta on tulossa tähän mennessä suurin tiedossa oleva ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön käynnistämän Luontolahjani satavuotiaalle -hankkeen suojelukohde.

“Tulemme antamaan hyvillä mielin Kivisuon suojelun lahjaksi satavuotiaalle Suomelle. Samalla haastamme mukaan suojeluun muita tämän upean suokohteen maanomistajia”, kertoo säätiön puheenjohtaja Sirkku Manninen.

Kivisuo on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton valitsemasta sadasta luontohelmestä. Muina maanomistajina ovat Turveruukki, Vapo, UPM, Utajärven kunta ja Fortum. Suomen Luonnonsuojelun Säätiö esittää virallisesti kohteen suojeluun, kun on saanut lainhuudon alueelle.

Muuttohaukkanaaras. Kuvaaja: Ari-Pekka Auvinen.

Kivisuo on keskeinen osa laajempaa luontokokonaisuutta, jolla esiintyy useita uhanalaisia soiden lintulajeja. Myös suurpetojen on havaittu liikkuneen alueella.

Lisää aiheesta:

Ympäristöministeriön ja maa-ja metsätalousministeriön Luontolahjani satavuotiaalle -hankkeen sivut

Suomen luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä -hankkeen sivut

Lisätiedot

Sirkku Manninen, puh. 040-5631546 (säätiö, suojelupäätös)

Ari-Pekka Auvinen, puh. 050-4133403, aripekka00(a)hotmail.com (Kivisuon alueen luontoarvot)

Kuvassa talvinen maisema ostetun alueen pohjoisosassa. Kuvaajana Ari-Pekka
Auvinen.